Ağız ve Yutak Kısaca Bilgi Archive

Ağız ve Yutak (Yapısı, Görevleri, özellikleri) Hakkında Kısaca Bilgi

Ağız ve Yutak İnsan sindirim sistemi ağızla başlar. Burada besinlerin ısırılması ve çiğnenmesi yoluyla parçalanmasını sağlayan dişler bulunur. Yetişkin bir insanda farklı işlevleri yapmaya uyumlu 32 diş bulunur. Önde; dördü alt, dördü üst çenede olmak üzere sekiz kesici diş vardır. Bunların yanında her iki tarafta birer tane olmak üzere köpek dişleri yer alır ve besini
Genel Genel