Açıların Kullandığı Meslekler Hakkında Bilgi Archive

Açılar Hangi Meslek Dallarında Kullanılır?

Açıların Kullanıldığı Meslekler, Açıların Kullanıldığı Meslek Çeşitleri, Açılar Hangi Mesleklerde Kullanılır?, Açıların Kullandığı Meslekler Hakkında Bilgi… AÇILARIN KULLANILDIĞI MESLEKLER 1. Geometri ve Sanat Geometri ve sanat birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini destekleyen iki bilimdir. Sanatta geometrinin kullanımı yüzyıllardan beri süregelmiştir.Özellikle mimari yapılarda geometriden faydalanılmıştır. En bilindik olarak da Mimar Sinan eserlerinde geometriden oldukça yararlanmış ve muhteşem eserler vermiştir.
Genel Genel