Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Hayat Hikayesi Archive

Abdulkadir Geylani Hazretleri Kimdir

ABDULKADİR-İ GEYLANİ HAZRETLERİ Kâdiriyye tarikatinin kurucusu büyük mutasavvıf. 470’de (1077 m.) Hazar denizinin güneybatısında Gilân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da Cîlî, Cîlânî; Farsça’da Gîlî, Gîlânî ve Türkçe’de ise Geylâ- nî tarzında telâffuz edilen nisbesi ile tanındı. Kaynaklarda soy şeceresi Hz. Ali’ye ulaşır. Küçük yaşta babasını kay­betti. Annesinin yanında ve dedesi Savmaî’nin himaye­sinde büyüdü.
Genel Genel