20 Nisan 1924 Anayasasının kapsamı Archive

20 Nisan 1924 Anayasası Maddeleri Hakkında Bilgi

* Devletin niteliğini, kurumlarının işleyişini, vatandaşların temel hak ve sorumluluklarını belirleyen temel yasaya anayasa denir. * 20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) olağanüstü bir fönemin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğinden kısıtlayıcı ve ihtilalci bir anayasaydı. * Şartlar değiştiğinden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştur. Hazırlanan 1924 Anayasası, çeşitli değişikliklerle 1961 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Genel Genel