19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler Archive

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler, Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl Hukuk Değişiklikleri 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ♦ Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmıştır. ♦ Tanzimat döneminde Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) kurulmuştur. (1870) ♦ Tanzimat döneminde avukatlık, noterlik, savcılık gibi kurumlar Batı örnek alınarak oluşturulmuştur. ♦ Ticaret ve temyiz mahkemeleri
Genel Genel