18. yüzyılda taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikler maddeler halinde Archive

Osmanlı Devletinde 18. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

18. yüzyılda Osmanlı taşra teşkilatında yapılan değişiklikler, Osmanlıda 18. yüzyılda taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikler, 18. yüzyılda taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikler maddeler halinde 18. YÜZYILDA TAŞRA TEŞKİLATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Eyalet ve sancaklar “arpalık usulü” denen bir yolla yüksek dereceli görevli­lere gelir kaynağı olarak verilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda atanan beylerbeyi ve sancakbeyleri görev yerlerine gitmemişler,yerlerine
Genel Genel