18. yüzyılda meydana gelen önemli olaylar Archive

Osmanlı Devletinde En Uzun Yüzyılın (1800-1909) Önemli Olayları

1838 Baitalimanı Ticaret Antlaşması OsmanLı Devleti, Rusya ile Hünkar iskelesi Antlaşması’m imzalayarak top­raklarını Mehmet Ali Paşa’ya karşı güven altına almış, fakat OsmanlI – Rus yakınlaşması İngiltere ve Fransa’nın tepkisine neden olmuştur. Bu dönemde Fransa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşayı kullanarak Do­ğu Akdeniz’de etkinliğini artırmak istiyordu. Boğazlar Sorunu Mısır sorununun çözümlenmesinden sonra 1841 yılında Hünkar
Genel Genel