18. yüzyılda merkez teşkilatında meydana gelen değişimler Archive

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda merkez teşkilatında yaşanan gelişmeler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında meydana gelen değişimler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında olan değişiklikler maddeler halinde 18. Yüzyılda Merkez Teşkilatı’ndaki Gelişmeler ♦ Osmanlı Devleti, 1596 – 1610 döneminde klasik uygulamalar açısından bu­nalımlı bir döneme girmiştir. ♦ OsmanLı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla bazı kimseler tımar ve zeametleri kendi tasarruflarına geçirmişlerdir, 
Genel Genel