18. Yüzyıl Islahatlarının Temel Özellikleri hakkında ansiklopedik bilgi Archive

18. Yüzyıl Islahatlarının Temel Özellikleri

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri ♦ Osmanlı Devleti 18. yüzyılda ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa etkisinde ıslahatlar yaparak Batı’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir. ♦ Islahatlarda ilkkez bu dönemde Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararla­nılmıştır. ♦ III. Selim döneminde oluşturulan Avrupa tarzı orduya Nizam-ı Cedit Ordusu denirken,bu dönem ıslahatlarının tamamına da geniş anlamda Nizam-ı Ce­dit
Genel Genel