1. Dünya Savaşının sonuçları Archive

Birinci Dünya Savaşının Kısaca Sonuçları

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı’nda yenildi. Savaş sonrasında Avrupa’nın sınırları değişti. Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Avusturya, Macaristan, Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya devletleri kuruldu. Osmanlı Devleti’nden ayrılan Ürdün, Arabistan, Irak, Suriye bağımsız devlet oldu. Avrupa’da monarşi yönetimleri yıkılarak cumhuriyet rejimleri kuruldu. I.Dünya Savaş’ından sonra Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal
Genel Genel