1.dünya savaşının nedenleri Archive

Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?

GENEL NEDENLER – Fransız İhtilali’nin etkisiyle 19. Yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımının devletler ve milletler arasında siyasi çatışmalara neden olması, – Sanayi İnkilabı’nın ortaya çıkardığı hammadde ve pazar (sömürgecilik) arayışının devletler arasında siyasi ve ekonomik rekabete neden olması, – Avrupalı devletler arasındaki siyasi ve ekonomik rekabetin bloklaşmaya dönüşmesi, – Bloklara ayrılan Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına
Genel Genel