Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Stratejik Yönetimi Öne Çıkaran Gelişmeler

/
/
/
80 Views

Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Nedir?, Stratejik Yönetimin Önemi

STRATEJİK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

Oldukça durağan, basit ve değişim hızının düşük olduğu bir sektörde faaliyet gös­teren bir örgütün yönetilmesi göreceli olarak daha kolay olacaktır. Fakat günü­müzde böyle bir sektör neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu durum stratejik yö­netimi örgütlerin yönetiminde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak karşımıza çıkart­maktadır. Yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan bazı gelişmeler;

 • Müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi,
 • Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler,
 • Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması,
 • Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pa­zarlarına girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir tehdit unsuru haline gelmeleri,
 • Doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğa dostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi,
 • Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi,
 • Internet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması,
 • Küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması,
 • Gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü, ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması şeklinde özetlene­bilir (Cole, 2004: 138-139).
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text