Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Stratejik Yönetimi Öne Çıkaran Gelişmeler

Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Nedir?, Stratejik Yönetimin Önemi

STRATEJİK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

Oldukça durağan, basit ve değişim hızının düşük olduğu bir sektörde faaliyet gös­teren bir örgütün yönetilmesi göreceli olarak daha kolay olacaktır. Fakat günü­müzde böyle bir sektör neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu durum stratejik yö­netimi örgütlerin yönetiminde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak karşımıza çıkart­maktadır. Yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan bazı gelişmeler;

  • Müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi,
  • Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler,
  • Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması,
  • Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pa­zarlarına girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir tehdit unsuru haline gelmeleri,
  • Doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğa dostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi,
  • Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi,
  • Internet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması,
  • Küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması,
  • Gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü, ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması şeklinde özetlene­bilir (Cole, 2004: 138-139).

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir