Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Stratejik Yönetimi Öne Çıkaran Gelişmeler

  /
  /
  /
  50 Views

  Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Nedir?, Stratejik Yönetimin Önemi

  STRATEJİK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

  Oldukça durağan, basit ve değişim hızının düşük olduğu bir sektörde faaliyet gös­teren bir örgütün yönetilmesi göreceli olarak daha kolay olacaktır. Fakat günü­müzde böyle bir sektör neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu durum stratejik yö­netimi örgütlerin yönetiminde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak karşımıza çıkart­maktadır. Yönetim olgusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli kılan bazı gelişmeler;

  • Müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış göstermesi,
  • Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler,
  • Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması,
  • Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet liderliği stratejisiyle dünya pa­zarlarına girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir tehdit unsuru haline gelmeleri,
  • Doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara verilen önemin artışı ve doğa dostu alternatif ham madde ve malzemelere olan ilginin gelişmesi,
  • Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi,
  • Internet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması,
  • Küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması,
  • Gerçek çok uluslu işletmelerin gelişmesi ve bu tür işletmelerin uluslar üstü, ulusal ve yerel kültürleri bütünleştirici bir etki yaratması şeklinde özetlene­bilir (Cole, 2004: 138-139).

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text