Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Stratejik Planlama Nedir? Nasıl Yapılır? Önemi Nedir

/
/
/
138 Views

Stratejik Planlama Nedir?, Stratejik Planlamanın Önemi, Stratejik Planlama Nasıl Yapılır?, Stratejik Plan Çeşitleri, Operasyonel Plan, Taktik Plan

STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? NASIL YAPILIR? ÖNEMİ NEDİR?

Stratejiler ve stratejik kararlar, uzun vadede bir işletmenin geleceğini yaratmanın arayışıdır. Merkezinde ise stratejik planlama yer alır. Stratejik planlama, belirli bir dönemi kapsayan, örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten di­siplinli bir çabadır. Örgütün işini daha iyi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Örgütün enerjisinin odaklanmasını sağlar; örgüt üyelerinin aynı amaç doğrultusunda çalışmalarını temin eder; değişen çevre koşullarına doğru yanıtlar verebilmek için örgütün yönünü değerlendirir ve gerekiyorsa yeniden şekillendirir. Bu süreç stratejiktir. Çünkü gelecekteki koşullar şimdiden bilinse de bilinmese de, örgütün bu çevre koşullarına cevap vermeye en iyi şekilde hazırlanmasını içe­rir. Stratejik olmak, o nedenle örgütün amaçları konusunda net olması, örgütün kaynaklarının farkında olması ve dinamik bir çevreye bilinçli bir şekilde doğru tep­kinin verilebilmesi için ikisinin bir arada düşünülmesi anlamına gelir.

Çalıştığınız işyerinde hiç stratejik planlama faaliyetlerine dâhil oldunuz mu?

Planlama bir süreçtir. Çünkü ulaşılması istenilen amaçların oluşturulmasını ve bu amaçlara ulaşmak için bir yaklaşım geliştirilmesini içerir. Bu süreç disiplin ge­rektirir, çünkü odaklanmayı sağlaması ve üretken olması için belirli bir şablon ya da belirli bir sıra takip edilir. Sürecin akışında bir dizi sorudan yararlanılır. Bu so­rular planlamacılara deneyimlerinden yararlanma, varsayımlarını test etme, hem şu anın hem de geleceğin kestirimi için gerekli bilgilerin toplanmasına ve birleştiril­mesine yardımcı olur. 

Stratejik Plan

♦ Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar.

♦ Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir.

♦ Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler.

♦ Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur.

♦ Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir.

Operasyonel Plan

♦ Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır.

♦ Örgütte çalışanlann bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir mes­lek grubu) etkiler.

♦ Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazi harcamalar gerektirir.

♦ Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz.

Taktik Plan

♦ Planlama faaliyetleri sürekliliği olan bir bütündür (stratejik, operasyonel, taktik). Bu bütün içinde taktik plan daha alt uçta yer alır.

♦ Örgütün daha küçük kısmını etkileyen faaliyetleri içine alır.

♦ Birkaç kişinin katılımını gerektirebilir (bir – iki kişi veya küçük geçici bir ça­lışma grubu)

♦ Birkaç gün veya birkaç haftayı kapsar.

Endüstriyel bir örgüt, mevcut pazarını iki yıl içinde genişletmeyi hedefleyen (ülkenin başka şehirlerinde mağazalar açarak) stratejik bir plana sahip olabilir. Ona eşlik edecek operasyonel plan gereği gelecek yıl 1000 yeni müşteri kazan­mak isteyebilir. Bu hedefe ulaşmaya yönelik taktik adım olarak, işletmenin pazar­lama departmanı, bir ay boyunca doğrudan posta ve televizyon reklam kampan­yası düzenleyebilir.

Planlama ve uygulama süreçlerinin ustalıkla yürütülmesi demek; stratejik, ope­rasyonel ve taktik düzeydeki çabaların örgütün ileriye dönük faaliyetlerinin tümü­nün içine kesintisiz bir şekilde kaynaştırılması demektir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text