Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Stratejik Düşünme Nedir? Önemi Nedir

/
/
/
184 Views

Stratejik Düşünme Eğitimi, Stratejik Düşünme Teknikleri, Stratejik Düşünme Nedir?

STRATEJİK DÜŞÜNME NEDİR?

 

Stratejik düşünme, işletmeyi ve onun rekabetçi çevresini içeren büyük resmi görme, onları uyumlu olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme ve uzun dönem­li bir bakış açısına sahip olma anlamına gelir.

Şekil 1.2’de görüldüğü gibi, stratejik düşünme hem stratejik yönetimin başlan­gıcı hem de her aşamada gerekli bir yetenektir. Stratejik yöneticiler, stratejik düşü­nürlerdir. Stratejik düşünme yeteneği, çevredeki değişimlere odaklanmak, verileri analiz etmek, varsayımları sorgulamak ve yeni fikirler geliştirmek yeteneğidir. Stra­tejik liderler aynı zamanda stratejik planlama yaparak bir eylem planı geliştirebil­meli ve bunu yazılı hale getirebilmelidir. Stratejik planlama, stratejik planı ortaya çıkartan bir karar alma ve belgeleme sürecidir. Stratejik plan bir kez geliştirildikten sonra, stratejik yöneticiler örgütün stratejik yönde ilerlemesini yönetmelidirler. Stratejik yöneticiler stratejik planı uygulama süreci boyunca, planın başarısını de­ğerlendirir, planda bulunanların işleyip işlemediğini öğrenir ve yeniden stratejik düşünmeyi sürece dahil eder. O nedenle şekilde gördüğünüz iki başlı ok, sürecin doğrusal olmadığını, döngüsel olduğunu anlatmaktadır. Çünkü modelin herhangi bir unsuru, diğer bir unsur hakkında yeniden düşünmeyi başlatabilir (Swayne vd., 2008:12-13).

Stratejik düşünme, stratejik yönetimin yaratıcı yönlerini tanımlamak için kulla­nılır. Katı stratejik planlama süreci stratejik düşünmeyi ortadan kaldırabilir. Bazı iş­letmeler yöneticilerinin detaylı planlar yapmalarını ve onları takip etmelerini bek­lerler. Plandan sapmalara asla izin vermezler. Bazıları ise bir konuda başarısız ol­muş yöneticilerini şiddetli bir şekilde cezalandırırlar. Böylece yöneticiler yeni fikir­lerden korkarlar. Etkin stratejik planlama süreçleri, stratejik düşünmeye bağlı yara­tıcılık yönleri de sürece dahil eder.

Stratejik düşünmenin ne olduğunun tam olarak tanımlanmasından çok belirgin özelliklerinden söz edilir. Özellikler stratejik planlama sürecinde gerekli olan ino- vasyonun canlandırılması açısından önem taşır. Bu özellikler: stratejik niyete odak­lanma; uzun dönemli bakış açısı; geçmişin ve bugünün bir arada göz önünde bu­lundurulması; sistem perspektifi; tahmin edilemeyen fırsatları yakalama kabiliyeti ve bilimsel yaklaşımdır (Harrison ve John, 2008: 14-15).

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text