Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Strateji Nasıl Uygulanır?

/
/
/
79 Views

Strateji Uygulama, Belirlenen Strateji Nasıl Uygulanır?, Strateji Uygulama Teknikleri

STRATEJİ NASIL UYGULANIR?

Strateji uygulama, bir işletmenin yıllık hedefler ortaya koymasını, politikalar oluş­turmasını, çalışanları motive etmesini, kaynakların daha önceden belirlenmiş stra­tejiler için ayrılmasını gerektirir. Stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi için örgüt kültürünün geliştirilmesi, etkili bir örgüt yapısının oluşturulması, pazarlama çaba­larının yönlendirilmesi, bütçelerin hazırlanması, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması ve çalışanların ücretlendirmesinin işletmenin performansına bağlan­ması gibi faaliyetler de strateji uygulama aşamasının adımları arasındadır.

Strateji uygulama, stratejik yönetimin eylem aşaması olarak adlandırılır. Strate­jiyi uygulamak demek, önceden seçilen stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için çalışanların ve yöneticilerin harekete geçirilmesi anlamına gelmektedir. Stratejile­rin başarıyla uygulanabilmesi yöneticilerin çalışanları motive etme yeteneğine bağlıdır ki bu yetenek bilimsel olmaktan daha ziyade bir sanattır. Başarılı bir şe­kilde oluşturulan ancak uygulamaya geçirilemeyen stratejiler işletme için bir yarar sağlamayacaktır.

Kişiler arası ilişkiler de strateji uygulamanın başarısı için özellikle kritik bir önem taşır. Strateji uygulama faaliyetleri işletmedeki tüm yönetici ve çalışanları et­kilemektedir. Her bir bölüm ve birim, işletmenin stratejileri gerçekleştirmesi için kendilerine düşen rolleri ve sorumlulukları, bunlan nasıl yerine getireceklerini iyi bilmelidir. Strateji uygulama aşamasının zorluğu, tüm personeli işletmenin strateji­leri doğrultusunda gurur ve arzulu olarak çalışması yönünde motive edebilmektir.

Strateji uygulamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri yıllık hedeflerin oluş­turulması, diğeri ise politikaların belirlenmesidir.

Yıllık Hedeflerin Oluşturulması

Yıllık hedefler, işletmenin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmesi sürecindeki ara hedefler olarak değerlendirilebilir. Aynen uzun dönemli hedefler gibi, yıllık he­deflerin de ölçülebilir, sayısallaştırılabilir, gerçekçi, tutarlı ve kendi içinde öncelik- lendirilmiş olması gerekir. Aynı zamanda hedeflere erişmek çok kolay olmamalı, personelinin potansiyelini ortaya çıkaracak ve çaba göstermesini sağlayacak zor­lukta olmalıdır.

Politikaların Belirlenmesi

Politikalar, yıllık hedeflere ulaşılmada kullanılacak araçlardır. Politikalar kapsa­mında, önceden belirlenen hedeflere ulaşmak üzere hazırlanan kılavuzlar, kurallar ve prosedürler vardır. Politikalar karar vermede kılavuzluk yaparlar ve tekrarlanan faaliyetler ve durumlarda ne tarz davranışlarda bulunulacağına dair yol gösterirler. Böylece sağlıklı, etkili ve hızlı karar almak mümkün olacaktır.

Aynen yıllık hedefler gibi politikalar da stratejilerin uygulanmasında önemli bir işleve sahiptir çünkü işletmenin çalışanlarından ve yöneticilerinden beklentilerini vurgular. Politikalar, departmanların kendi içinde ve departmanlar arasında tutarlı ve koordineli iş birliğinde bulunmasına ve faaliyet göstermesine de katkıda bulunur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text