Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Strateji Nasıl Oluşturulur?

  /
  /
  /
  64 Views

  Strateji Oluşturma, Strateji Nasıl Olmalı, Strateji Nasıl Oluşturulmalı, Strateji Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  STRATEJİ NASIL OLUŞTURULUR?

  Stratejik yönetim sürecinin ilk adımı strateji oluşturmadır. Strateji oluşturma kapsa­mında vizyon ve misyonun oluşturulması, işletme dışından kaynaklanan fırsatlann ve tehditlerin belirlenmesi, işletme içinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin belirlen­mesi, uzun dönemli amaçlann saptanması, alternatif stratejilerin oluşturulması ve iz­lenecek stratejilerin seçilmesi faaliyetleri yürütülür. Strateji oluşturma aşamasında han­gi işlere girileceği, hangi işlerin terkedileceği, işletmenin kaynakların nasıl dağıtılaca­ğı, faaliyet alanlannın genişletilip genişletilmeyeceği, uluslararası piyasalara girilip gi­rilmeyeceği, başka bir işletme ile birleşilip birleşilmeyeceği gibi konular da ele alınır.

  İşletmelerin ham madde, sermaye gibi kaynakları sınırlı olduğundan bu kay­nakların, işletme için en fazla yarar sağlayan alternatiflere yönlendirilmesi gerekir. Strateji oluşturma kararları, işletmelerin uzun bir süre boyunca belirli ürünlere, pa­zarlara, kaynaklara ve teknolojilere bağlanması anlamına gelir. Stratejiler uzun-dönemli rekabetçi üstünlükleri de belirler. İşletmenin üst yönetimi, strateji oluşturma kararlarının etkilerini en iyi anlayacak perspektife sahiptir. Üst yöneticiler ayrıca stratejilerin uygulanması için kaynakların belirli alanlara kanalize edilmesi yetkisi­ne de sahiptir.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text