Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sponsorluk Nedir?, Ne Demek

/
/
/
268 Views

SPONSORLUK

Sponsorluk gün geçtikçe pek çok işletmenin iletişim bütçelerinden daha fazla pay ayırdıkları bir pazarlama iletişimi çabasıdır. İşletmelerin kurumsal boyutta gerçekleştirdikleri sponsorluk faaliyetleri sahip oldukları markaları ve kurumsal düzeydeki imajları ve tanınırlıkları açısından büyük önem taşımaktadır.

Sponsorluk; bir sponsorun imajı, markaları, ürünleri, hizmetleri ile sponsorluk yapılan olay, etkinlik, örgüt ya da birey arasında olumlu bir bağdaştırma sağlamak amacıyla ve an­laşmalı olarak, sponsor tarafından finansman ya da diğer türden desteklerin sağlandığı herhangi bir iletişim çabası olarak tanımlanabilir.

Bir sponsorluk faaliyetinde sponsor kuruluş finansal ya da diğer sponsorluk desteğini sağlayan taraftır, sponsorluk yapılan ya da desteklenen taraf ise dolaylı ya da doğrudan destek alan kurum ya da bireydir.

İşletmeler sanat gösterilerine, spor karşılaşmalarına, belirli bir spor takımına, bi­limsel bir kongreye, bir sanatçıya, bir bilim adamına, bir sporcuya, bir dernek ya da sivil toplum kuruluşuna, bir bilimsel araştırmaya sponsor olabilirler. Sponsorluk bir kişiyi, bir grubu, bir topluluğu, yerel bir topluluğu, bir ulusu ya da tüm dünya­yı etkileyecek boyutta yapılabilir. Organizasyona, kişiye, gruba ya da etkinliğe su­nulan destek bir kerelik ya da sürekli, kısmen ya da tamamen olabilir. Sponsor ku­ruluş desteği tek başına verebileceği gibi başka sponsor ya da sponsorlarla ortak­laşa olarak da sponsorluk yapabilir. Diğer bir ifadeyle, sponsor kurum masrafları tek başına ya da kısmen üstlenebilir. Sponsorluk uygulaması yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde olabilir.sponsorluk

Sponsorluk, işletmenin amaçlarına bağlı olarak iki temel iletişim işlevine sahip­tir. Bunlar; bir mesajı kuvvetlendirme ve mesajı hedeflemedir. Mesajla arzulanan hedefe daha çok dikkati çekmek için, mesajın görünürlüğünü arttırabilir. Mesaja dikkati çekmek mesajın etkinliğini arttırabilir. Özellikle geleneksel medyadaki pek çok mesajın yarattığı karmaşadan mesajı kurtararak, işlerlik kazanabilir. Sponsor­luk iletişim sürecinde verimsizliği minimize etmek için mesajı belirli bir hedefe yö­neltir. Böylelikle sponsorluk, sponsor işletmeye hedef kitleye odaklaşma, diğer fir­malardan farklılaşma ve geleneksel kitlesel medyadaki mesajların azalan etkisini ortadan kaldırma olanağı sağlar.

Sponsorluğun üstünlüklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çeşitli medyada sponsorluk etkinliğinin yer alabilmesi olanağı vardır.
 • Sponsorluk, diğer reklam etkinliklerine de farkmdalığı arttırır.
 • Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır.
 • Bu girişim işletme için bir övünç duygusu oluşturur.
 • Rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Destekleyen ile desteklenen arasında bağ kurularak olumlu bir çağrışım oluşturulur.
 • Belirgin bir ticari görünümü yoktur.

Sponsorluğun zayıf yönlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Zaman alıcıdır.
 • Hazırlık ve planlama gerektirir.
 • Yoğun personel kaynağı gerektirir.
 • Çaba ve bilgi gerektirir.
 • Mesaj taşıma rolü zayıf kalabilir.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text