Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sosyopat Nedir? Sosyopat Ne Demek?

/
/
/
255 Views

Sosyopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) Nedir?

21 yüzyıldan bahsedenler, bu yeni teknoloji çağını, bilgi­nin en yüce değer olduğu, bireysellik ve özgürlüğün kavramsal olarak yerine oturduğu en mutlu çağ olarak bizlere tanım­lıyordu. Beklentilerle 16 yılını geride bıraktığımız bu çağ, eskisinden daha yıpratıcı savaşlar ve ölümler­le kapımızı çaldı. Halbuki pembe panjurlu bir ev hayaline kendimizi o kadar kaptırmıştık ki, ama olmadı. Alex Halley‘in dediği gibi, “teknoloji güzeldir lâkin sonuçlarının önce den bilinmiyor olması onun en tehlikeli yanıdır”.

Sosyopat, işte bu dönemde sıklıkla dillenen bir kavram oldu. Harvvard Üniversitesi‘nce yapılan tanımla­mada sosyopat, insanları etkileme ve kandırma konusunda kimsenin eline su dökemediği; kolay kolay kimsenin inanmayacağı yalanları, allayıp pullayarak yutturmakta çok becerikli kişilerdir. Sosyopatların etki alanlarına girmemek, oyununa gelmemek, kısaca zarar vermeleri­ne fırsat vermemek için bu kişileri anında teşhis etmek yaşamsal önem taşır.sosyopat

Araştırma sonucunda sosyopatlarla ilgili bazı genel özellikler şöyle sıralanmıştır;

Genellikle karizmatiktirler; çevrele­rinde çoğunlukla bir hayran kitlesi bulunur; kararlarında ve davranış­larında planlı, programlı yaşadıkları söylenemez. Sıradan insanlardan farklı olarak tuhaf karşılanabilecek davranışlarda bulunurlar. Normal sosyal ilişkileri kopuktur. Tehlikeli ve mantıksız eylemlerde bulunmaktan çekinmezler. Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Aslında beyinlerinde bu duyguları işleyebi­lecek bir merkez yoktur; varsa bile bozuktur. Dolayısıyla en ufak bir vicdan azabı duymadan insanları kolayca kandırabilir, tehdit edebilir veya zarar verebilirler. Kendi çıkarla­rı için başkalarına zarar vermekten çekinmezler.

Deneyimleri ile ilgili beklenmedik yalanlar icat etmekte çok ustadır­lar. Olayları o kadar abartırlar ki bir noktadan sonra saçmalama­ları kaçınılmaz hale gelir. Ancak çarpıtılmış gerçekleri bir öykünün arasına ustaca gizleyerek, saf ve iyi niyetli insanları yalanlarına kolayca kandırırlar, insanlara hükmetmeye bayılırlar. Bedeli ne olursa olsun her tartışmada ve kavgada kazanan taraf olmak isterler. Çoğu zekidir, ancak zekâlarını diğer insanları kandırmak için kullanırlar, işte bu nedenle yasalara yakalanmadan cinayet işleyebilen seri katillerin çoğu sosyopattır.

Bu kadar çok özelliğin bir arada bulunması elbette mümkün olmayabilir. Lakin bu özellikleri genel yapısıyla gösterenler ”sosyopat” olarak adlandılabilir. Kaynaklara göre bazı toplumlarda sosyopat özelliği taşıyan insanlar nüfus içinde ciddi bir sayıya ulaşmıştır. Bu tür insanların artması, ulusal gelecek açısından ciddi tehditler taşımaktadır.

Sevme ve âşık olma yeteneğin­den yoksundurlar, istediklerini elde etmek için severmiş, empati duyarmış gibi yaparlar. Gerçek yaşamlarında kimseyi sevmezler. Şiirsel bir dilleri vardır. Sözcükleri çok ustaca kullanırlar, insanları konuşmalarıyla kendilerine hay­ran bırakacak kadar iyi hatiptirler. Öykü anlatma ve şiir okumada ustadırlar. Hiçbir zaman özür dilemezler. Yanlışlık yapmış olduklarına inanmazlar; suçluluk hissi duymazlar. Hatalı oldukları kanıtlanmış olsa bile özür dile­mezler ve saldırılarına devam ederler. Derin bir hayal âlemin­de yaşarlar. Bütün bu özellikleri nedeniyle bir sosyopatla mantık çerçevesinde tartışılmaz. Tartış­maya girmek yalnızca zaman kaybına neden olur.

Peki, sosyopat olma eği­limini engelleyecek yapı oluşturulabilir mi, ya da yöntemi nedir?sosyopat-nedir

Bunu sağlamanın en kolay ve verimli yöntemi sosyal yapı dinamiklerini güçlendirici tedbirler almaktır. Çocuklukta verilen ahlaki eğitim, kolaycı­lıktan arındırılmış sağlıklı kişilik gelişim süreci, önder kişilerin sosyal rol olma özelliklerindeki kalite düzeyi, sözel normları güçlü kılma ve yasal yaptırım­larla destekli toplumsal örgüt­lenme.

Türk toplumu, sosyal yapısı ile sosyopat insan olma eğilimini engelleyen birbirini denetleyen akrabalık ve komşuluk ilişkile­riyle güçlü bir örnek. Lakin, köy yaşantısından şehir toplumuna geçişte Türk toplumu da diyet öde­yen ülkeler sınıfına doğru hızla ilerliyor.

Özellikle sosyal teşkilatlar (belediye, sivil toplum ör­gütleri vb.) sosyal birlikteliği çağrış­tıran faaliyetlerin yapılması ve yaygınlaşması sosyopat eğilimleri azaltıcı ve tedavi edici bir sonuç sağlayabilmektedir.

Bu Tür Tehlikelerin Tüm İnsanlık Adına Tedavi Edilmesi Dileğiyle…

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text