Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Somut ve Soyut Anlam Kısaca Nedir Örnekler

/
/
/
113 Views

Somut Anlam Nedir?, Soyut Anlam Nedir?, Soyut Anlam İle İlgili Örnekler, Somut Anlam Örnekleri

SOMUT ANLAM

Beş duyumuzdan (görme, işitme, koklama, dokun­ma, tatma) herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkla­rı karşılayan sözcükler somut anlamlıdır.

Somut Anlam Örnekleri

Rüzgâr, ağaçların yapraklarını okşuyordu.

Bu cümlede rüzgâr, ağaç, yaprak sözcükleri görme duyusuyla algılanabildiği için somut anlamlıdır. Aşa­ğıdaki sözcükler de somut anlamlıdır.

ışık, ses, çiçek, kar, yağmur, çimen, kitap…

SOYUT ANLAM

Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamadığımız; ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgilerimizle ka­bul ettiğimiz kavramları karşılayan sözcükler soyut anlamlıdır.

Soyut Anlam Örnekleri

Sınıfımızın başarısıyla hepimiz gururlanmıştık.

Bu cümlede başarı, gururlanmak sözcükleri bir du­yu organıyla algılanamadığı için soyut anlamlıdır. Aşağıdaki sözcükler de soyut anlamlıdır.

keder, mutluluk, ruh, hoş, heyecan, garip…

ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük­ler soyut anlamlıdır?

A)- Kimseye karşı sert konuşmaz, dostluklara önem verirdi.

B)- Cep telefonunu kaybetmiş, yenisini alacak.

C)- Gece yola çıkmak istemeyince bir otelde konakla­dık.

D)- Böyle bir heyecanı daha önce final macında yaşa­mıştım.

E)- Yaşlı adam dinlenirken derin derin nefes alıyordu.

Çözüm: B seçeneğinde “cep, telefon”, C seçeneğinde “gece, otel”, E seçeneğinde “adam, nefes” ve yine D seçene­ğinde “maç” sözcükleri, beş duyudan en az biriyle al­gılanabildiği için somut anlamlıdır. A seçeneğinde ge­çen “sert, dostluk,” ve D seçeneğinde geçen “heye­can” sözcükleri, duyularla algılanamadığı için soyut anlamlıdır.

Cevap A

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text