Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Sıfat Kısaca Nedir? Sıfat Örnekleri ve Çeşitleri

  /
  /
  /
  165 Views

  Değerli Ziyaretçi Sıfat nedir, sıfat ne demek, sıfat örnekleri, sıfat çeşitleri hakkında bilgi alabileceğiniz yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Sıfatlar; isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir.

  Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isim­den önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:

  yeşil elbise (sıfat)                         yeşili severim (isim)

  İhtiyar kadın (sıfat)                      İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)

  Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir: Ka­ranlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi.

                                       Sıfat Çeşitleri

         1)-  Niteleme Sıfatları ⇐    ⇒ 2)- Belirtme Sıfatları

                                                                    ⇓

       a)- İşaret Sıfatları  b)- Sayı Sıfatları  c)-Belgisiz Sıfatlar   d)- Soru Sıfatları

                                                ⇓                                       

                                       ♦  Asıl Sayı Sıfatları

                                       ♦  Sıra Sayı Sıfatları

                                       ♦  Kesir Sayı Sıfatları

                                       ♦  Üleştirme Sayı Sıfatları

                                                                        ♦ Topluluk Sayı Sıfatları

  1)- Niteleme Sıfatları:İsimlerin durumunu, rengini, şeklini, hareketini belirten sıfatlara niteleme sı­fatları denir. Niteleme sıfatları, isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır.

  Örnekler:

  Zeytin:

  Nasıl zeytin?

  Yeşil zeytin, iri zeytin, büyük zeytin…

  2)- Belirtme Sıfatları:İsimleri sayı yönünden tamlayan, yerlerini işaret eden, özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren, onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir.

  Örnekler:

  “Beş kişiye sekiz ekmek”

  “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik”

  “Hangi dağda kurt öldü?”

  Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır:

  a)- İşaret Sıfatları:

  İsimleri işaret ederek, göstererek belirten sıfatlardır.

  Bu eve kim girecek?

  b)- Sayı Sıfatları

  İsimlerini, sayılarını, sıralarını, bölümlerini ve parçalarını kesin olarak belirten sıfatlara sayı sıfatları denir.

  Örnekler:

  Beş gün sonra Urfa’ya gideceğim.

  Onar kişilik gruplara ayrılınız.

  Üçüncü listeye bakabilir miyim?

  Sayı sıfatları dörde ayrılır:

  1)- Asıl Sayı Sıfatları: İsimlerinin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.

  Örnekler:

  Üç kilo kiraz istiyorum.

  Aradan on dört yıl geçti.

  2)- Sıra Sayı Sıfatları: İsimlerin sıralarını, derecelerini, belirten sıfatlara, sıra sayı sıfatları denir. Asıl sayılara “-ncı, -nci, -ncu, -ncü”ekleri getirilerek oluşturulur.

  Örnekler:

  Üçüncü caddeden sağa dönün.

  Beşinci sınıflar tiyatro oyunu için hazırlanıyorlar.

  Sekizinci katta oturuyoruz.

  3)- Üleştirme Sayı Sıfatları: İsimlerin bölümlere ayrıldığını belirten sıfatlara üleştirme sıfatları denir. Üleştirme sayı sıfatları, sayı isimlerine getirilen,“-er,-ar,-şer, -şar” ekleri ile oluşturulurlar.

  Örnekler:

  Beşer kişilik gruplara ayrıldık.

  Yarımşar kiloluk üç paket çay aldım.

  Provalar ikişer gün arayla yapılacak.

  4)-Kesir Sayı Sıfatları: İsimlerin parçalarını belirten sıfatlara kesir sayı sıfatları denir.

  Örnekler:

  Yarım kilo da şeftali tart.

  Her gün iki buçuk litre su içebilirsiniz.

  Yüzde kırk başarı kazandık.

  c)- Belgisiz Sıfatlar:İsimleri kesin olarak değil, aşağı yukarı belirten sıfatlara belgisiz sıfat denir.

  Örnekler:

  Birçok memleket gezdim.

  Birkaç gün yokum.

  Her çocuk hata yapabilir.

  Kimi insanlar sinemaya gitmezler.

  Bil gün benim de bir evim olacak.

  Bazı yarışçılar çok dikkatsizdir.

  d)- Soru Sıfatları:İsimlerin durumlarını, biçimlerini, sayılarını soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir.

  Örnekler:

  Ne kadar ekmek alacaksın?

  Hangi yoldan gideceğim?

  Kaçıncı katta oturuyorlar?

  Hangi tiyatroya gidelim?

  Pekiştirme Sıfatları

  Bir varlığın nitelikleri üstünlüğü ve en yüksek derecesi pekiştirme sıfatları ile gösterilir.                

  Örnekler:

  beyaz > bembeyaz: çok beyaz

  kara > kapkara: çok kara

  temiz > tertemiz: çok temiz

  doğru > dosdoğru : çok doğru

  Pekiştirme sıfatları yapılırken sıfatın önüne m, p, r, s ünsüzlerinden oluşan bir hece getirilir. Böylece sıfat olan sözcüklere yeni bir hece daha eklenir.

  Yapılarına Göre Sıfatlar Basit Sıfatlar Türemiş Sıfatlar Birleşik Sıfatlar

  Basit Sıfatlar: Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir sözcük ile birleşme- miş olan sıfatlara basit sıfat denir. Küçük çocuk, sulu elma, kara gün, üç kitap, düz hat, son gün, acı biber, üç kaktüs.                       

  Türemiş Sıfatlar: İsim ya da eylem köklerine getirilen isim yapım ekleriyle ya­pılan sıfatlardır.

  -Iı,-li,-lu,-lü, eli ile:

  Aynalı dolap, soğuk hava, yünlü kumaş, sulu elma, tatlı dil, İzmirli kız, kültürlü çocuk, liseli kız…

  -Iık -lik -luk-lük eki ile:

  yıllık izin, kiralık dükkan, elbiselik kumaş, kışlık ev…

  -cı-ci -cu -cü eki ile:

  Sütçü Berfin, davacı ipek…

  -sız -siz -suz -süz eki ile:

  hatasız iş, işşiz adam, tuzsuz salata, ışıksız sokak…

  -ca -ce eki ile:

  dostça ilişki, kibarca davranış…

  -gın -gin -gun -gün eki ile:

  yorgun çiftçi, küskün teyze, kırgın anne, durgun göl…

  Birden çok sözcüğün bir araya gelip birleşmesiyle oluşmuş sıfatlardır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text