Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla Kısaca İlişkisi Nedir

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisiSanat Tarihi Dersinin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi Nedir?, Sanat Tarihinin Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Bilgi, 

SANAT TARİHİNİN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

Arkeoloji: Toprak veya su altında kalmış olan, geçmiş uygarlıklara ait tarihî kalıntı ve eserlerin kazı yoluyla ortaya çıkarılmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

Tarih: İnsan topluluklarında, toplumlar arasında meydana gelen olay ve gelişmeleri yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji: İnsanların yaşayış biçimlerinin dününü ve bugününü araştırır.

Kronoloji: Olayların tarihlerini saptayarak oluşum sıralarını düzenler.

Epigrafi: Anıt, sikke, heykel vb. eserler üzerindeki yazıların okunmasıyla ilgili bilim dalıdır.

Tarihî Coğrafya: Bu alan, coğrafî bölgelerin, şehirlerin tarihini inceler.

Arkeometri: Arkeolojik buluntuların saptanması ve tarihlerinin belirlenmesinde, çeşitli doğa bilimlerinin matematiksel ölçüm ve analiz yöntem­lerini kullanan bilim dalıdır.

Nümizmatik: Eski paraları tanıma bilgisidir.

Mitoloji: Dünyanın ve insanların yaratılışı, tanrılar, yaratıklar, kahramanlar ve kültürün kaynakları bu alan çerçevesinde incelenir.

Etnoloji: Halkların yaşayış ve geleneklerini inceler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti