Saltanatın Kaldırılmasının Temel (Nedenleri, Sonuçları, Önemi)

Saltanat Neden Kaldırılmıştır?, Saltanatın Kaldırılmasının Temel Nedenleri, Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları, Saltanatın Kaldırılmasının Önemi Nedir?

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Nedenleri

♦ İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine TBMM ve İstanbul Hükümeti’ni bir­likte çağırarak birbirine düşürmek istemeleri,

♦ Saltanatın milli egemenlik düşüncesine ters düşmesi,

♦ Londra Konferansı’nda itilaf devletlerinin oynadığı oyuna tekrar gelinmek istenmemesi.

Sonuçları

♦ Osmanlı saltanatı sona ermiş ve son padişah Vahdettin ülkeyi terk et­miştir (17 Kasım 1922).

♦ Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır.

♦ İtilaf Devletleri’nin Türk hükümetleri arasında ikilik çıkarma planları bozulmuştur.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti