Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Rıza Nedir? Anlamı Ne Demek

/
/
/
100 Views

Hoşnutluk, memnun ve razı olmak, muvakafat, istek.

Rıza Nedir?

Rıza insanın razı ve memnun olduğu işler, haller demektir. İnsan kavgalardan, ayrılıklardan ve düşmanlıklardan geçerek maksadına doğru gitmek ister. Onun razı olacağı şey, maksadının gerçekleşmesidir. Bununla birlikte insan kendi rızasının yanında Hakk’ın rızasını da tanır. Hatta başka insanlar için de rızanın bir maksat olduğunu bilir. Bu itibarla her türlü rızanın kaynağı, her şeyin hakk’ın rızası ile olduğuna inanmaya bağlıdır. Burada rıza aynı zamanda Allah’ın iradesidir. İnsan için yeryüzüne gelmek Hakk’ın irade ve rızasıyla gerçekleşmiştir. Öte yandan hayatta karşılaşacağı her hadise Allah’ın iradesiyle gerçekleşmiştir. Hadiseler kişiyi Allah’ın iradesini görmekten perdelemiş olsa bile, her şey onun iradesi ve rızasıyla gerçekleşir. Satrancın insana öğrettiği en büyük bilgelik budur. İnsanın kendi rızasının peşinde giderken bütün rızaların üzerinde hakk’ın rızasını bilmesi! Herkes bilecek ki bu aleme Allah’ın iradesiyle ve rızasıyla geldik, başımıza her  ne gelecekse O’nun irade ve rızasıyla gelecek, yine Onun murat ettiği ve razı olduğu bir vakit gideceğiz.

Rıza hakkında bilinmesi gereken hususlar şunlardır;

♦ Herkes kendi beğendiği ve razı olduğu işin gerçekleşmesini ister. Bu nedenle insanların rıza ve maksatları çelişir.

♦ Her ne olursa olsun Allah’ın taktir ettiği iş gerçekleşir, insan bundan razı olsa da olmasa da böyledir! ”Maşallah Allah ne dilediyse O oldu”

♦ Razı olmak veya rıza insanın bir noktada karar kılması demektir. Bu anlamıyla rıza; itmi’nan, yani mutmain olmak demektir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text