Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Rekabette Üstünlük Nasıl Sağlanır?

/
/
/
138 Views

Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Değerler, Rekabette Üstünlük Nasıl Sağlanır?, Rekabette Üstünlük Sağlamanın Yolları

REKABETTE ÜSTÜNLÜK NASIL SAĞLANIR?

Değer Zinciri Analizi, Michael Porter tarafından geliştirilmiş, içsel analiz süre­cinde kullanılan bir yöntemdir. Porter’a göre değer zinciri, işletmenin yaptığı tüm aktivitelerin ve bunların nasıl etkileşim içinde olduklarının sistematik bir şekilde açıklanma biçimidir ve rekabet avantajının kaynağının analizi için zorunlu bir araç­tır (Bakoğlu, 2010:156).

Değer Zinciri Analizi işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamak ve müşteriler açı­sından değer yaratmak amacıyla kullandıkları, işletme faaliyetlerini temel ve destek­leyici faaliyetler olarak ayırarak analiz etmeye yarayan bir içsel analiz modelidir.

Değer Zinciri Analizi büyük veya küçük fark etmeksizin her işletmede uygula­nabilmektedir. Değer zinciri işletmelere birtakım faydalar sağlamaktadır. Bu fayda­ları şu şekilde sıralayabiliriz (Bakoğlu, 2010: 158):

♦ İşletmeler temel ve destekleyici faaliyetlerini uyum içinde bir araya getire­rek ürün veya hizmetlerinin değerlerini arttırmaktadırlar,

♦ İşletmeler bulundukları sektörde rekabet alanlarını belirleyerek hedeflerini geliştirebilmektedirler,

♦ Değer Zinciri Analizi sonucunda işletmeler en etkin rekabet stratejisini be­lirleyebilmektedirler,

♦ İşletmede analiz sonucunda temel ve destekleyici faaliyetler arasında siner­ji oluşmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text