Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Rekabette Değer Yaratan Faaliyetler

/
/
/
90 Views

İşletmeler Arası Rekabette Değer Yaratan Faaliyetler, Rekabette Değer Yaratan Faaliyetler,

REKABETTE DEĞER YARATAN FAALİYETLER

Porter’a göre değer yaratan faaliyetler temel ve destekleyici faaliyetler olmak üze­re iki ana grup altında İncelenmektedir. Temel faaliyetler, materyal alma ve depo­lama aktiviteleri gibi içe yönelik lojistik; makineyle işleme, montaj, test etme ve pa­ketleme gibi aktiviteleri gerçekleştirerek girdilerin son ürün haline getirildiği üre­tim, bitmiş ürünü müşterilere dağıtmayı içeren dışa yönelik lojistik, alıcılara ürünü almalarını teşvik eden pazarlama ve satış; onarma, üründe ayarlamalar, eğitim ve parçaların tedariki gibi ürünün değerini arttıran veya sürdüren satış sonrası hizmetler/servis olarak beş ana gruptan oluşmaktadır.

Değer zincirindeki destekleyici faaliyetler ise şunlardır: Genel yönetim, planla­ma, finans, muhasebe, hukuk, devlet ilişkileri ve kalite yönetimi alanlarından olu­şan işletmenin yönetim alt yapısı-, seçim, işe yerleştirme, değerlendirme, yükselt­me, eğitim ve işletme personelinin geliştirilmesinden oluşan insan kaynaklan yö­netimi; bilgi, ar-ge, daha iyi ürün ve hizmet üretmeye yol açacak prosedürler biçi­mindeki teknoloji geliştirme, ham materyalin satın alınması, tedarikçiler ve benzer ürünleri içeren satın alma (Bakoğlu, 2010: 157).

Temel faaliyetler belirlenirken işletme açısından faaliyetlerin müşteri açısından değer yaratma derecesi göz önünde bulundurulmalıdır. Destekleyici faaliyetler ise temel faaliyetler için nasıl ve ne şekilde değer yaratacağı düşünülerek oluşturulma­lıdır. Maliyet belirleme yöntemleri her işletmeye göre farklılıklar göstermektedir. Değer zinciri analizinde önemli noktalardan birisi analizin rakiplerle kıyaslanarak yapılmasıdır. Analiz edilen her faaliyetin rakip işletmelerin durumuna göre üstün, eşit veya zayıf olarak sınıflandırılması ve gerçek durumun tespiti yapılmalıdır. Üs­tün yetenekler işletmeye değer yaratacağı gibi zayıflıklar da tehdit unsuru olarak işletmelerin karşısına çıkacaktır. Böylece zayıf durumdaki işletmeler zayıf faali­yetlerini veya süreçlerini gözden geçirerek geliştirme fırsatı bulacaktır.

Sonuç olarak işletmeler değer zinciri analizini kullanarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak incelemekte ve faaliyetlerinin değerlerini kavrayabilmektedir, işletmeler de­ğer yaratan teknikler kullanarak faaliyetlerini geliştirebilmekte ve rakiplerine göre üstünlükler sağlayabilmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text