Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Karşılaştırılması

/
/
/
309 Views

* Prokaryot ve ökaryot hücreler sitoplazma, hücre zarı ve kalıtım maddesine sahip olmaları bakımından benzerlik gösterir. Ancak bu hücre tiplerinin bazı farklı özellikleri de vardır.Bitki hücresi

* Ökaryot hücrelerde kalıtım maddesi zarla çevrili çekirdek içinde bulunur. Prokaryotlarda ise zarla çevrili çekirdek yoktur. Kalıtım maddesi hücre içinde çekirdek alan adı verilen bölgede yer alır.

* Prokaryotların kalıtım maddesinin miktarı ökaryotlardakinin ortalama 1/1000’i kadardır. Bir ya da birkaç küçük, halkasal DNA molekülü prokaryotların kalıtım maddesini oluşturur. DNA ile birleşen proteinler ökaryotlardakinden farklıdır ve miktarı daha azdır.

Ökaryotlarda DNA doğrusal yapıdadır ve canlı türüne göre değişen sayıda, kromozomlar halinde bulunur.

* Prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel bulunmaz. Sahip oldukları tek organel ribozomlardır. Fotosentez, solunum vb. yaşamsal işlevsel Sitoplazma içinde yada hücre zarının kıvrımları üzerinde gerçekleşir. Ökaryot hücrelerde ise çeşitli yaşamsal işlevleri gerçekleştirmek üzere özelleşmiş endoplamik retkulum, Golgi cisimciği, mitokondri, kloroplast, koful gibi zarlı organeller bulunur.

* Ökaryot hücrelerde hareketi sağlayan ve hücreye şekilde veren hücre iskeleti vardır. Prokaryot hücrelerde ise hücre iskeleti bulunmaz.

* Ökaryot hücrelerde büyük moleküllerin sitoplazma ve dış ortam arasında alınıp verilmesinde endositoz ve ekzositoz olayları gerçekleşir. Prokaryotlarda ise endositoz ve ekzositoz görülmez.

Prokaryot hücre yapısı* Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki diğer bir fark ise hücre bölünmesindedir. Prokaryotlarda DNA eşlendikten sonra hücrenin ikiye bölündüğü basit bir hücre bölünmesi şeklihayvan hücresigörülür. Ökaryot hücrelerde ise Kromozomların yeni hücrelere paylaştırılmasını sağlayan daha karmaşık bir bölünme gerçekleşir.

* Tüm prokaryot hücrelerde hücre zarının üzerinde hücre duvarı bulunur. Ancak hücre duvarının kimyasal yapısı ökaryot hücrelerdekinden farklıdır. Prokaryotlarda hücre duvarı peptidoglikan adı verilen bir glikoproteinden oluşur. Bir çok prokaryot hücrede hücre duvarının dışında yapışkan bir maddeden oluşmuş kapsül adı verilen bir tabaka daha bulunur. Kapsül hücrelerin yüzeylere tutunmasını sağlar. Ayrıca hücrenin fagositozla yok edilmesini önler. Ökaryot hücrelerde kapsül yoktur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text