Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Peygamberlerin Duaları Türkçe

/
/
/
128 Views

peygamber duası

Peygamberlerin En Çok Yaptığı Dualar, Peygamberlerin Yaptığı Dualar, Peygamberler Tarafından Yapılan Dualar, Peygamberler Tarafından En Çok Yapılan Dualar,

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda

Peygamberlerin En Çok Yaptığı Duaları ve Türkçe

Anlamlarını Paylaşıcağız. Allah Şimdiden Kabul Etsin (Amin)

 

PEYGAMBERLERİN DUALARI TÜRKÇE

Adem (a.s.)’ın Duası: ”Rabbena zalemna enfüsena vein lem tağfir lena ve terhamna lenekünenne mine’l hasirin”

Anlamı:” Ey Rabbimiz! Biz nefesimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan biz muhakkak zarara uğrayanlardan oluruz.”

Nuh (a.s.)’ın Duası: ”Rabbi inni Eu’zü bike en eseleke ma leyse li bihi ilmün, ve illa tağfir li ve terhamni ekün minel hasirin”

Anlamı:”Ey Rabbim’ Bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum.” (Hüd, 47)

İbrahim (a.s.)’ın Duası: ”Vela tuhzini yemve yuba’sune yevme la yenfeu’ malun vela benun illa men etallahe bikalbin selim.”

Anlamı:”insanların diriltileceği gün, Allah’a temiz bir kalple gelen den başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün beni rezil etme.” (Şuara, 87 -89)

”Rabbica’lni mukimessalati ve min zürriyeti Rabbema ve tekabbel dua’i Rabbenağfir li velivalideyye ve lilmüminine yevme yekumul hisab.”

Anlamı:”Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle! Rabbim! Duamı kabul buyur. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı, babamı ve inananları bağışla!” (ibrahim, 40 – 41)

Eyyüb (a.s)’ın Duası: ”Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.”

Anlamı: ”Ya Rabbim! Beni şüphe yok ki bir zarar kapladı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya, 83)

Yusuf (a.s)’ın Duası: ”Rabbissicnü ehabbe ileyye mimma yedü’neni ileyhi ve illa esrif a’nni keydehünne esbu ileyhinne ve ekün minel cahilin.”

Anlamı: ”Rabbim! Hapis bunların beni davet ettikleri şeyden bana daha sevimlidir. Eğer onların hilelerini benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve bilmeyenlerden olurum.” (Yusuf, 33)

Yunus (a.s)’ın Duası: ”La ilahe illa ente. Subhaneke inni küntü minezzalimin”

Anlamı: ”Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, doğrusu ben haksızlık edenlerden oldum.” (Enbiya, 87)

Şuayb (a.s)’ın Duası: ”Rabbena! İftah beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayrulfatihin.”

Anlamı: ”Ey Rabbimiz! Bizimle milletimiz arasında hak ile sen hüküm ver. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (A’raf, 89)

Musa (a.s.)’ın Duası: ”Rabbişrahli sadri ve yesirli emri vehlul u’kdetem millisani yefkahü kavli.”

Anlamı: ”Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz, sözümü iyi anlasınlar.” (Taha, 25 – 29)

Süleyman (a.s.)’ın Duası: ”Rabbi evzi’ni en eşküre ni’metikelleti ena’mte a’leyye ve a’la valideye ve en a’mele salihan terdahu ve edhılni birahmetike fi i’badikessalihin.”

Anlamı: ”Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına koy.” (Nemi, 19)

Zekeriyya (a.s.)’ın Duası: ”Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrulvarisin.”

Anlamı: ”Rabbim!, Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın.” (Enbiya, 89)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text