Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Petrolün Tarihçesi ve Kısa Hikayesi.

/
/
/
337 Views

Petrol Tarihçesi Ve Keşifleri Nelerdir?

Petrol Nedir?

Hidrokarbonların oluşturduğu petrol sudan daha yoğun bir kıvama sahip, koyu renkli, arıtılmayan, yerin altından çıkarılan ve kendine özgü bir kokusu olan mineral yağı olarak bilinir. Petra Latincede taş anlamına Oleum ise yağ anlamına gelmektedir. Türkçede bu kelimelerin Petrol olarak kısaltılması ile mineral yağı isim bulmuştur.

Petrol halk arasında sınırlı tanımları ile bilinir. Bunlar:

 • Motor yağı
 • Motorin
 • Benzin
 • Fuel oil
 • Gaz yağı

Fakat petrol yer altından işlenmeden çıkarılan ham halde bulunan bir mineraldir. Hidrokarbonlardan oluşan petrolün daima sabit bir kimyevi bileşeni bulunmamaktadır. Doğal bir akaryakıt olarak kullanılan petrol nereden çıkarılmış ise o bölgeye göre farklı bileşimler taşımaktadır. Örnekleri:

 • Ağır Petrol, Hafif Petrol
 • Tatlı petrol ( Örnek: Rusya -Hazar bölgesi ,Libya petrolleri )
 • Şeyl petrolü (Bitümlü alanlar)
 • Coğrafi sınıflandırmaya göre ise : Romanyadan çıkarılan petrol,Suudi arabistan kökenli petrol,Venezuella Petrolü.
 • Petrol içerdiği parafin hidrokarbon asit katran ve farklı aromatiklerin bir bileşimi olup farklı oranlarda  karışıma sahip ve bölgeye özel yapıda olabilmektedir.

Amerika Pensilvanya Bölgesinde Çıkarılan Petrol:  Bu bölgeden çıkarılan petrol hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri fazlasıyla taşır.

Rus Hazar Bölgesinden Çıkarılan Petrol: Rus petrolleri ise Kötü kokulu naften(skloparafin) diye adlandırılan hidrokarbon bileşenleri daha yoğundur Rusya petrolü olarak da bilinir.

Romanyadan Çıkarılan Petrol: Romanya petrolleri ise hem naften sınıfı hem de diğer aromatik hidrokarbon bileşenleri baskındır.

Petrol Çeşitleri Neye Göre Değerlendirilir?

 • Alevlenme noktaları
 • Ağırlıkları
 • Ortalama elementel bileşimleri
 • Ortalama ısıtma kuvvetleri

Petrol çeşitlerinde yer alan elementel bileşenler: karbon, oksijen, hidrojen ve kükürt değerlerine göre farklılık gösterir. Kaliforniya ve Teksas bölgelerinden çıkarılan petrollerin kükürt değerleri daha fazladır.

Hidrokarbonlar değişik kimyasal içeriğe sahip olmaktadır ve bu hidrokarbonların bir araya gelerek oluşturdukları farklı farklı kimyevi bileşimde olan petrol tiplerine rastlanılır. Bunlara verilecek örnekler ise şunlardır:

 • Parafin bazlı petrol
 • Asfalt bazlı petrol

Ham Petrol Nasıl Oluşur?

Eski zamanlarda denizlerde yaşamış olan ve suların denizlere sürüklemiş olduğu bitki ve hayvan fosilleri ısı, basınç ve mikroorganizmalar gibi çoğu etken bir araya gelerek çevresel faktörlerin de katılımı ile kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen taşlaşarak oluşmuştur. Denizlerde yaşayan  organik maddelerin başkalaşımının ürünüdür. Temel olarak C,H,N,S,O gibi elementlerden oluşan bitkisel ve hayvansal kökenli plankton ve mikro organizmalara dayanır. Bu canlılar deniz ve büyük okyanuslardaki akıntı,deniz suyu yükselmesi, yağış rejimi, iklim değişikleri ve karasal etki gibi sebeplerle azot ve fosfor gibi besleyici özellikteki maddelerin yer değiştirmesi , kıyı ve sığ bölgelere taşınması sonucu kıta sahanlıklarına yakın 1000 metre derinliğe kadar olan yerlerde anormal deniz canlılığı artışı ve sonrasında toplu ölümlerle yoğun katmanlar haline gelmiştir.

 Bu nedenden ötürü hiçbir sahanın ham petrolü aynı özellikleri taşımazlar. Birbirinden farklı canlıların ve bitki kalıntılarının yapıları itibari ile içeriği açısından çeşitli petrol tiplerinin görülmesi son derece doğaldır. Böyle bir duruma aynı saha içerisinde farklı petrol tiplerinin görülmesi de örnek gösterilebilir.

Petrolün Tarihçesi

Petrol antik zamanlardan beri kullanılmakta olan bir yer altı mineralidir. Petrolün önemi aşağıdaki faktörlerin gelişimi ile artmış ve temel bir ihtiyaç halini almıştır:

 • Sivil havacılığın artması
 • İçten yanmalı motorların keşfi
 • Plastik, yapay gübre, böcek zehiri, yapıştırıcı ve çözücü gibi organik kimyanın gelişmesi

Babil’de kule ve duvarların inşaasında 4000 yıldan çok daha önceleri eritilmiş katran (asfalt) kullanıldığı iddiası ortaya atılmıştır. Babil yakınlarında zift kaynaklarına rastlanılmıştır. Bilhassa Fırat nehrinin bir şubesi(kolu) olan Issus nehri kıyılarında çok miktarda petrol türevi vahalar bulunduğu bilinmektedir. İran medeniyeti zaman içerisinde (neft: gaz yağı)aydınlatma ve sağlık gibi alanlarda petrole ihtiyaç duymuş ve kullanmıştır.

Petrolü Kim Buldu?

Albay lakabı ile anılan ve asıl adının Edwin Laurentine Drake olan bir eski demiryolu çalışanı tarafından petrolün bulunup ilk kez rafine edildiği atfedilir.Birleşik devletlerde henüz bir endüstri ve ticari pazarı olmayan geleneksel gaz lambası keroseni ihtiyacı haricinde yakıtı kok ve odun kömürü olan buharlı makineler dışında herhangi bir makine endüstrisi de ortada bulunmamaktaydı. Modern çağımıza damga vuran belkide en önemli keşiflerden birini Titusville,Pensilvanya’da yapmıştır.İlk modern rafineri ve ham petrolden kerosen üretimini de gerçekleştirmiş girişimci olan Albay Amerikalıdır ve 1818 ylında doğmuş ve 1880 yılında vefat etmiştir. Ham petrol ebetteki tarihçesine bakıldığında yüzyıllardır bilinen büyük ölçülerde ısınma,korunma  ve askeri amaçlarla kullanılan bir üründü.  petrolün bulunduğu zaman tam olarak bilinememekte ve yer altı mineralinin kullanıldığı zamanlar çok eskilere dayanmaktadır. Tarih öncesi zamanlarda Babiller ile Finikelileri’in incelenmesi ile petrol kullanımı örneklerine rastlandığı görülmektedir. Babiller ve Finikeliler ve sonra Helenler zamanında kullanılan petrolün amacı:

( ANTİK ÇAĞDAN bu yana Yunan ATEŞİ olarak Bilinen Su yüzünde de yanabilen Petrol ve Kimyasal karışımı Ilk etkili  LAV silahı )

 • Mumyaları korumak
 • Gemileri kalafat etmek
 • Bina lnşaatlarında sağlamlaştırma  gibi amaçlar olup şimdiler ham petrolün kullanım alanları o deönmelere göre bir hayli farklılık göstermektedir.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text