Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Patrona Halil İsyanı Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
116 Views

Patrona Halil isyanı

  • Osmanlı Devleti’nde Lâle Devri ıslahatları önemli bir yer tutmasına rağmeı lüks ve israfın, zevk ve eğlencenin yaygınlık kazanması tepkiyle karşılanmıştı
  • Bu duruma Damat İbrahim Paşa’nın takip ettiği politikalar ve yakınlarını yük sek mevkilere yerleştirmesi, ayrıca İran savaşlarındaki başarısızlıklar da ek lenmce İstanbul’da Patrona Halil ve arkadaşları fakir halkı da kışkırtarak is yan etmişlerdir.

isyancılar başta sadrazam olmak üzere pek çok devlet adamının idamını is­temişlerdir.

  • Başlangıçta kabul edilmeyen bu istekler daha sonra yerine getirilmiştir. An­cak bununla yetinmeyen isyancılar, Padişah III.Ahmet’i tahttan indirerekye- rine I. Mahmut’un padişah olmasını sağlamışlardır (1730).

► isyancılar birçok binayı ve bahçeyi tahrip etmelerine karşılık matbaaya do- kunmamışlardır. Bu durum halkın yeniliklere karşı olmadığını gösterir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text