Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Paraleller ve Meridyenler Hakkında Bilgi

/
/
/
154 Views
meridyen ve paraleller, özel paraleller, meridyenler ve paraleller, paraleller ve meridyenler, paraleller, paralel ve meridyenler nedir
 
PARALELLER

Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren, Dün- ya’yı iki eşit parçaya bölen çizgiye Ekvator denir. Pa­ralel daireleri de Ekvator’a paralel olarak çizildiği var­sayılan çemberlerdir.

paralellerin isimleriParalellerin Özellikleri

♦ Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir.

♦ Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Örneğin Ekvator 40.076 km, 60° pa­raleli 20.000 km’dir. Bunun nedeni Dünya’nın şek­lidir.

♦ 90 tane Kuzey Yarımküre’de 90 tane de Güney Ya- rımküre’de olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır.

♦ Bazı paralellerin özel isimleri vardır.

Enlem

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator’a olan uzaklı­ğının derece (°), dakika (‘), ve saniye (“), olarak ifade edilmesidir. Örneğin Ankara 39° 56’ 25” Kuzey enlemindedir.

Not: Paraleller arasında yaklaşık 111 km’lik sabit uzaklık vardır. Bu sabit uzaklıktan yararlanarak kuzey-güney yönün­de uzaklık hesaplamaları yapabiliriz. Aynı boylam üzerinde olmaları şartıyla bu hesaplamalar aşağıdaki şekilde belirtilen formüller kullanılarak yapılabilir.

meridyenMERİDYENLER

Bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona eren Ekvator’u  ve paralelleri dik kesen yarım,çemberlerdir. Londra’nın Greenvvich gözlem evinden geçen merid­yen yayı başlangıç,meridyeni olarak kabul edilmiştir. Meridyenler birer derece aralıklarla geçmektedir.

Dünya’nın çevresi 360° olduğu için 360 tane meridyen 180 meridyene doğu meridyenleri, batısındaki 180 meridyene de batı meridyenleri denir.

Meridyenlerin Özellikleri

♦ Başlangıç meridyeni Greenvvich ‘tir,

♦ 180 doğuda, 180 batıda olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır.

♦ Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.

Bu yüzden;

♦ Boyları eşittir.

♦ Aralarındaki uzaklık eşit değildiBu uzaklık Ek- vâtor’dan kutuplara doğru daralır, iki meridyen arası Ekvator’da 111 km, kutuplarda 0 km’dir.

♦ Bir paralel boyunca meridyenler arasındaki uzaklık eşittir.

♦ Ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. Diğer bir ifade iie Güneş’in önünden her 4 dakika­da 1 meridyen geçer.

♦ Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru azalma­sına rağmen 4 dakikalık zaman farkı değişmez. Ne­deni Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızının (çizgisel hız) Ekvator’dan kutuplara doğru azalma­sıdır.

♦ Aynı meridyen üzerinde yer alan tüm noktaların yerel saatleri aynıdır.

Boylam

Bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının derece dakika saniye olarak ifade edil­mesidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text