Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Panslavizm Hareketleri ve Balkan Bunalımı

  /
  /
  /
  140 Views

  Panslavizm Hareketleri ve Balkan Bunalımı

  ♦ Ortodoks ve Slav kökenli ulusların Rusya’nın egemenliği altında birleşmesini amaçlayan ve 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasal harekete “panslavizm” deniL­miştir.

  ♦ Rusya, Balkanlarda Slav ırkından olan milletleri birleştirmeye yönelik ola­rak Panslavizm politikasını izleyerek Slavları Rusya liderliğinde birleştirme­ye çalışmıştır.

  ♦ Kurulan gizli cemiyetler pansLavizm düşüncelerinin Balkan milletleri ara­sında yayılmasını sağlamış, bu propagandaların sonucunda köylülerin vergi vermek istememeleri nedeniyle Hersek’te Osmanlı Devleti’ne karşı isyan çık­mış (1875), HersekliLerin ardından Sırplar ve Bulgarlar da isyan etmişlerdir. Bu şekilde başlayan gelişmeler tarihe “Balkan Bunalımı” olarak geçmiştir.

  ♦ Osmanlı kuvvetleri isyancılara karşı başarılı olunca, Sırplar Avrupa’dan yar­dım istemiş, Rusya ise Osmanlı Devleti’ne bir uLtimatom vererek ateşkes ya­pılmasını istemiştir.

  ♦ Rusya ile OsmanLı DevLeti arasında yeni bir savaş çıkmasını istemeyen Av­rupa devletleri, durumu görüşmek amacıyLa İstanbul’da bir konferans top­lamaya karar vermişlerdir.

  ♦ OsmanLı Devleti Kanun-ı Esasi’yi yürürlüğe koyup I. Meşrutiyeti ilan ederek AvrupalI devletlerin içişlerimize karışmasını önlemeyi ve konferansın top­lanma nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

  ♦ Avrupa devletlerinin delegeLeri, bu geLişmeyi dikkate almadan çalışmaları­nı devam ettirmişLer ve Osmanlı Devleti’nden; Sırbistan ile Karadağ’daki kuvvetlerini çekmesini ve Bosna – Hersek ile Bulgaristan’a özerklik vermesi­ni istemişlerdir. 

  ♦ Osmanlı Devleti bu teklifLeri reddedince Rusya savaş için gerekli siyasi gi­rişimlere başlamış ve Avrupa devLetLerinden destek almaya çalışmıştır.

  ♦ Bu gelişmeler üzerine İstanbul Konferansı’na katılan devletler Londra’da bir protokol hazırlayarak Osmanlı Devleti’nden gereken ıslahatların yapılması­nı istemişlerdir.

  ♦ Osmanlı Devleti, Londra’da alınan kararları kabul etmeyince Rusya, Baserab- ya’ya asker sokarak savaşı başLatmıştır. (1877)

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text