Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Özel Konum Kısaca Nedir? Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

  /
  /
  /
  129 Views

  türkiyenin özel konumu

  Özel Konum Nedir?, Özel Konum, Özel Konum Ne Demek, Özel Konum İle İlgili Bilgi, Özel Konum Hakkında Kısa Bilgi, Özel Konum Kısa Öz Bilgi, Özel Konum Nedir Kısaca?, Türkiye’nin Özel Konumu, Türkiye’nin Özel Konumundan Kaynaklanan Sonuçlar, Türkiye’nin Özel Konumu Hakkında Bilgi

  ÖZEL KONUM

  Dünya üzerindeki herhangi bir yerin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçit ve boğazlara, ticaret ve su yol­larına, önemli madenlere ve kentlere uzaklığı, yükseltisi ve yerşekilleri gibi özellikleri o yerin özel konumunu belirler.

  Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

  Türkiye özel konumu itibariyle, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunmaktadır. 

  Denizlere, kıtalara ve komşu ülkelere göre konumundan kaynaklanan sonuçlar

  ♦ Hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında top­rakları bulunmaktadır.

  ♦ Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

  ♦ Önemli ticaret yolları üzerinde yer alır ve iki önem­li boğaza sahiptir.          

  ♦ Ekonomik bakımdan gelişmiş Avrupa ülkelerine yakındır.

  ♦ Petrol bakımından zengin Ortadoğu ülkelerine ya­kındır.

  ♦ Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak, Su­riye, Yunanistan ve Bulgaristan ile kara sınırları bu­lunmaktadır.

  ♦ Farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik yapmıştır. Zengin ve çeşitli tarihi eserlere sahiptir.

  Yerşekilleri ve jeolojik yapısından kaynaklanan sonuçlar

  ♦ Ortalama yükseltisi fazladır ve yükselti batıdan do­ğuya doğru artar.

  ♦ Yerşekilleri engebelidir.

  ♦ Kısa mesafelerde iklim çeşitliliği görülür.

  ♦ Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark faz­ladır.

  ♦ Ulaşım daha çok doğu-batı doğrultusunda geliş­miştir.

  ♦ Akarsu ve göl bakımından zengindir.

  ♦ Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengindir. Fay hatları nedeniyle deprem olaylarının yaygın ol­duğu bir ülkedir

  1 Comments

   Yorum Yap

   E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

   It is main inner container footer text