Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldır?

/
/
/
106 Views

Osmanlı Toplum Yapısı Kısaca Bilgi,  Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik, Osmanlı Toplum Yapısı Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik

  • Osmanlı toplumunda “yatay hareketlilik” ve “dikey hareketlilik” görülmüştür.

Yatay Hareketlilik

  • Yatay hareketlilik, bir toplumun köyden şehre, bir bölgeden başka bir böl­geye gidip gelmesi, ya da oraya göçerek yerleşmesi olaylarına denilmiştir. Özellikle Balkanlar da kolonizatör Türk dervişleri denilen zümreler, ıssız yer­lere zaviyeler kurarak imar faaliyetlerini başlatmışlar ve Anadolu’dan gelen gruplar buralara yerleşerek yeni köy ve kasabalar oluşturmuşlardır.

 Devlet, yatay hareketliliği teşvik için vakıf tesisleri kurmuştur.

  • Iskan siyaseti sonucu toprağa yerleştikten sonra vergi vermeye başlayan çiftçiler, burayı bir daha terk edememişler ve terk edenler 10 yıl içinde ya­kalanıp geri getirilmişlerdir.Toprağı boş bırakanlardan Çiftbozan vergisi ve­ya Leventlik akçesi aLınmıştır.

16.yüzyıl sonralarında dünya ekonomisinde meydana gelen değişmeler, Os­manlI ekonomisini bozmuş ve binlerce köy boşalmıştır.

  1. ve 20. yüzyıllarda Balkanlar da kaybedilen yerlerden gelen nüfusu uy­gun yerlere yerleştirmek devlet için en önemli sorun olmuştur.

Dikey Hareketlilik

» Raiyyet statüsünden (yönetilen) askerlik veya yönetici statüsüne geçmeye dikey hareketlilik denir.

– Devlet kadrolarına dahil olmak için seyfiyeye girmek veya medreselerden yetişerek ilmiye ve kalemiyede görev almak gerekli idi.

♦ Osmanlı Devleti’nde yönetici gruba geçmek için Müslüman olma ve Türkçe bilme şartı aranmıştır.

Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu
Şehirlerde daha çok tüccarlar, yöneticiler ve esnaflar yaşamıştır.
Köylerde geçimini tarımla sağlayan köylülerin büyük bölümünü “çifthane sistemi” ile devletin kendilerine ayırdığı raiyyet çiftliklerini işleten aileler oluşturmuş­tur.
Belirli bir yerleşim yeri olmayan, yaylak ve kışlaklarda yaşayan, daha çok hayvancılıkla uğraşan insanlardır. Göçebeler, hayvan sayısına göre, “ağıl resmi” otlakla­rın kullanılmasına karşılık “kışlak ve yaylak resmi” ver­gilerini ödemişlerdir.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text