Osmanlı Devleti’nde Sarayın Bölümleri Nelerdir

Osmanlı Devletinde Saray Kaç Bölümden Oluşur?, Osmanlı Devletinde Sarayın Bölümleri Kısaca, Osmanlı Devleti’nde Sarayın Bölümleri

Osmanlı Devleti’nde Sarayın Bölümleri

Devlet bürokrasisinin ve Divan-ı Hümayunun bulun­duğu bölümdür.

Enderun:     Padişahın günlük yaşamının geçtiği ve Enderun Mek- tebi’nin bulunduğu kısımdır.

Harem    : Padişahın ailesinin bulunduğu ve saray kadınlarının eğitim aldığı bölümdür.

Enderun Mektebi’nin Bölümleri
Has Oda Hazine Odası Kiler Odası Seferli Oda
Büyük Oda Küçük Oda Doğancılar Odası  

 

Birun Halkı
Yeniçeri Ağası Müteferrikalar
Altı Bölük Halkı Çaşnigirler
Topçular Seyisler
Cebeciler  

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti