Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Osmanlı Devletinde Mahkemeler

/
/
/
334 Views

Osmanlı Devletinde Görev Yapan Mahkemeler Nelerdir?, Osmanlı Devletinde Mahkeme Sistemi Hakkında Kısa Bilgi, Osmanlı Devletinde Uygulanan Mahkemeler, Osmanlı Devletinde Hangi Mahkemeler Görev Yapmıştır?

OSMANLI DEVLETİNDE MAHKEMELER

Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler Şer’i Mahkemeler

Müslümanlar arasındaki bütün davalara, gayrimüslimlerin sade­ce kamu hukuku alanındaki anlaşmazlıklarına, Osmanlı tebaası ile yabancı devletlerin tebaası arasındaki davalara bakmıştır. Tanzimat Fermanı sonrası Müslümanların evlenme, boşanma ve miras hukuku ile ilgili davalarına bakacak şekilde yetkileri daral­tılmıştır.

                             Cemaat Mahkemeleri

♦ Gayrimüslimlerin davalarına cemaat mahkemelerinde kendi din­lerinin hukuk kurallarına göre bakılmıştır.

♦ Bu mahkemelerin yönetimi o dinin cemaat teşkilatı tarafından yürütülmüştür.

♦ Tanzimat Fermanı öncesindeki hak ve yetkileri Tanzimat Ferma­nı sonrasında da devam ettirilmiştir.

Konsolosluk Mahkemeleri

♦ Kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletlerin, kendi vatan­daşları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmüştür.

♦ Bu mahkemeler Kanuninin Fransa’ya verdiği ticari imtiyazlarla birlikte kurulmuştu.

♦ Tanzimat Fermanı öncesindeki hak ve yetkileri Tanzimat Ferma­nı sonrasında da devam ettirilmiştir.

Nizamiye Mahkemeleri

♦ 1869’da Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur.

♦ Başkanı kadı olup üyeleri Müslüman ve gayrimüslimlerden mey­dana gelmiştir.

♦ Hukuk ve cinayet davalarıyla Ticaret Mahkemelerinin yetkileri dışında kalan davalara bakmıştır.

Ticaret Mahkemeleri

♦ OsmanlIlar ile yabancı ülkelerin vatandaşları arasındaki ticari an­laşmazlıkları çözmüştür.

♦ 1847’de yabancı üyelerin de katılmasıyla Karma Ticaret Mahke­mesi adını almıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text