Osmanlı Devletinde Eyalet Yönetimi

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Osmanlı Devletinde Eyalet Yönetimi Hakkında Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

OSMANLI DEVLETİNDE EYALET YÖNETİMİ

a)- Salyanesiz, Yıllıksız Eyaletler

♦ Merkeze yakın eyaletlerdir. (Anadolu ve Rumeli)

Tımar Sistemi sadece bu eyaletlerde uygulanmıştır.

♦ Vergi gelirleri ile tımarlı sipahilerin ihtiyaçları karşılandığı için bu eyaletlerin gelirleri hazineye aktarılmamıştır.

♦ Vergi gelirleri yıllık toplanmadığından yıllıksız olarak adlandırılmıştır.

b)- Salyaneli, Yıllıklı (Özel Yönetimli) Eyaletler

♦ Merkeze uzak eyaletlerdir (Mısır, Cezayir, Libya, Tunus vb.).

♦ Vergi gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılırdı.

♦ Yöneticileri salyane adlı maaş alırdı.

♦ Vergileri yıllık olarak toplanırdı.

♦ XVI. yüzyıldan itibaren bu eyaletlerde İltizam sistemi uygulanmıştır.

c)- İmtiyazlı Eyaletler

♦ Kırım, Hicaz, Eflak ve Boğdan gibi eyaletlerdir.

♦ Hepsi iç işlerinde serbestken dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlıdır.

♦ Hepsi yöneticisini kendi seçerken seçilen bu yönetici padişah tarafından atanırdı.

Eflak: Voyvoda, Erdel: Bey, Kırım: Hani Bey, Hicaz: Şerif

♦ Eflak ve Boğdan gerektiğinde ordu gönderip vergi verirken, Kırım ve Hicaz vergi vermezdi. Hicaz bunun yanında ordu da göndermeme ayrıcalığına sahipti.

Osmanlı Devletinde Eyalet Yönetimi

Osmanlı Devletinde Eyalet Yönetimi Kaç Çeşittir?, Osmanlı Devletinde Eyalet Yönetimi Kısaca, Osmanlıda Eyalet Yönetimi Nasıl Sağlanıyordu?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel