Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

/
/
/
89 Views

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler, Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl Hukuk Değişiklikleri

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

♦ Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmıştır.

♦ Tanzimat döneminde Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) kurulmuştur. (1870)

♦ Tanzimat döneminde avukatlık, noterlik, savcılık gibi kurumlar Batı örnek alınarak oluşturulmuştur.

♦ Ticaret ve temyiz mahkemeleri kurulmuştur.

♦ Avrupa ile ilişkilerin yaygınlaşması üzerine maliye, hukuk, ticaret, eğitim ve idare alanında birçok kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır. Ceza Hukuku (1870), Ticaret Kanunu (1850), Deniz Ticaret Kanunu (1868) gibi.

♦ Yeni çıkan kanunları duyurmak için Düstur adıyla dergi çıkarılmıştır. (1865)

1873 te mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayımlama amacıy­la “Ceride-i Mahâkim” adlı gazete çıkarılmıştır.

♦ Adliye teşkilatındaki eleman sıkıntısını gidermek için 1875’te “Mekteb-i Hu- kuk-i Sultani” kurulmuştur. (Bu okulun kapatılmasından sonra 1888’de Mek­teb-i Hukuk açılmıştır)

♦ Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında Mecelle adıyla İslam hukukuna daya­lı Medeni Kanun hazırlanmıştır. (1866-1878)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text