Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler, Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl Hukuk Değişiklikleri

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

♦ Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmıştır.

♦ Tanzimat döneminde Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) kurulmuştur. (1870)

♦ Tanzimat döneminde avukatlık, noterlik, savcılık gibi kurumlar Batı örnek alınarak oluşturulmuştur.

♦ Ticaret ve temyiz mahkemeleri kurulmuştur.

♦ Avrupa ile ilişkilerin yaygınlaşması üzerine maliye, hukuk, ticaret, eğitim ve idare alanında birçok kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır. Ceza Hukuku (1870), Ticaret Kanunu (1850), Deniz Ticaret Kanunu (1868) gibi.

♦ Yeni çıkan kanunları duyurmak için Düstur adıyla dergi çıkarılmıştır. (1865)

1873 te mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayımlama amacıy­la “Ceride-i Mahâkim” adlı gazete çıkarılmıştır.

♦ Adliye teşkilatındaki eleman sıkıntısını gidermek için 1875’te “Mekteb-i Hu- kuk-i Sultani” kurulmuştur. (Bu okulun kapatılmasından sonra 1888’de Mek­teb-i Hukuk açılmıştır)

♦ Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında Mecelle adıyla İslam hukukuna daya­lı Medeni Kanun hazırlanmıştır. (1866-1878)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir