Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

  /
  /
  /
  57 Views

  19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler, Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl Hukuk Değişiklikleri

  19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  ♦ Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmıştır.

  ♦ Tanzimat döneminde Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) kurulmuştur. (1870)

  ♦ Tanzimat döneminde avukatlık, noterlik, savcılık gibi kurumlar Batı örnek alınarak oluşturulmuştur.

  ♦ Ticaret ve temyiz mahkemeleri kurulmuştur.

  ♦ Avrupa ile ilişkilerin yaygınlaşması üzerine maliye, hukuk, ticaret, eğitim ve idare alanında birçok kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır. Ceza Hukuku (1870), Ticaret Kanunu (1850), Deniz Ticaret Kanunu (1868) gibi.

  ♦ Yeni çıkan kanunları duyurmak için Düstur adıyla dergi çıkarılmıştır. (1865)

  1873 te mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayımlama amacıy­la “Ceride-i Mahâkim” adlı gazete çıkarılmıştır.

  ♦ Adliye teşkilatındaki eleman sıkıntısını gidermek için 1875’te “Mekteb-i Hu- kuk-i Sultani” kurulmuştur. (Bu okulun kapatılmasından sonra 1888’de Mek­teb-i Hukuk açılmıştır)

  ♦ Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında Mecelle adıyla İslam hukukuna daya­lı Medeni Kanun hazırlanmıştır. (1866-1878)

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text