Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Osmanlı Devletinde 18. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

/
/
/
264 Views

18. yüzyılda Osmanlı taşra teşkilatında yapılan değişiklikler, Osmanlıda 18. yüzyılda taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikler, 18. yüzyılda taşra teşkilatında meydana gelen değişiklikler maddeler halinde

18. YÜZYILDA TAŞRA TEŞKİLATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Eyalet ve sancaklar “arpalık usulü” denen bir yolla yüksek dereceli görevli­lere gelir kaynağı olarak verilmeye başlanmıştır.
 • Bunun sonucunda atanan beylerbeyi ve sancakbeyleri görev yerlerine gitmemişler,yerlerine vekilLer göndermişlerdir. Bu vekillere mütesellim adı ve­rilmiştir.

‘              Bu mütesellimler zamanla yörenin güçlü kişileri oLan eşraf ve ayanlardan seçilince, bu kişiler daha da güçlenmişlerdir.

 • Bu gelişmeler, 18. yüzyılda ayanlığın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
 • Eskiden tımarlı sipahilere dirLik olarak verilen vergi kaynakları, bu dönem­de mukataa haline getirilip mültezimlere verilmeye başlamıştır.
 • Bu mültezimler yörenin güçlü kişileri oLan ayan ve eşraftan olup halkı yö­netme yetkisini de ellerine almışlardır.
 • Taşrada görevlendirilen mültezim, mütesellim ve ayanların bulundukları yer­lerde siyasi bir güç haline gelmeleriyle OsmanlI merkezi otoritesi sarsılmıştır.

Tımar sisteminin bozulmasıyla tımarlı sipahilerin yaptıkları görevleri paşa­lar, kendi kapılarında topladıkları sekban veya levend denilen askerler ile yerine getirmeye başlamışlardır

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text