Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Maddeler Halinde

  /
  /
  /
  91 Views

  OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMASI

  Kıbrıs’ın Kaybedilmesi (1878)

  ♦ İngiltere, Berlin Konferansında Osmanlı Devleti’nin yanında yer alma karşı­lığında Kıbrıs’ın kendisine üs olarak verilmesi talebinde bulunmuştur.

  ♦ İngiltere Kıbrıs’ı üs yapmakla Rusların Akdeniz’e inmesini engellemeyi, Do­ğu Akdeniz ve Süveyş Kanalı’nı kontrol etmeyi amaçlıyordu.

  ♦ Yapılan antlaşma ile Kıbrıs üs olarak İngiltere’ye bırakılmıştır.

  ♦ Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girince İngiltere, Kıbrıs’ı topraklarına kattığını ilan etmiştir.

  Tunus’un FransıziarTarafından İşgali (1881)

  ♦ Fransızlar Cezayir ile Tunus arasındaki bazı sınır olaylarını bahane ederek Tunus’u işgal etmiştir.

  Mısır’ın İngilizler Tarafından işgali (1882)

  ♦ İngiltere, Mısır’ı doğudaki sömürgeleri için önemli bir geçiş noktası olarak görmekteydi.

  ♦ 1869 yılında Fransıziar tarafından Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Mısır’ın si­yasi ve ekonomik önemi artmıştır.

  ♦ Hidiv İsmail Paşa döneminde Mısır mâliyesinin kontroLünün yabancıların

  eline geçmesi, milliyetçilik hareketlerini güçlendirmiştir. Karışıklıkları baha­ne eden İngiltere, Mısır’ı işgal etmiştir (1882).

  Girit Sorunu ve 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

  ♦ 1866 yılında Girit’teki Rumlar, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ederek Yuna­nistan’a bağlanmak istediklerini bildirmişlerdir.

  ♦ Avrupalı devletlerin olaya karışma ihtimali karşısında Osmanlı Devleti Ha- lepa Fermanı’nı ilan ederek Girit’e yeni imtiyazlar vermiştir(1878).

  Bulgaristan’ın Bağımsız Olması (1908)

  • Bulgaristan ikinci Meşrutiyetin ilanı sırasındaki karışıklıklardan yararlana­rak bağımsızlığını açıklamıştır (1908).

  Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhak Etmesi (1908)

  ♦ Berlin Antlaşmasında Bosna-Flersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılmıştı.

  ♦ Avusturya burayı bir daha Osmanlı Devleti’ne vermediği gibi, ikinci Meşru­tiyetin ilanı sırasında toprakLarına kattığını açıklamıştır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text