Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oryantasyon Nedir?, Ne Demek?

/
/
/
134 Views

Oryantasyon Nedir?

Yeni bir işe başladığınız zaman yapacağınız iş ve organizasyon hakkında birtakım bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu bilgilerin veıiimesi oıyantasyon (işe alıştırma) olarak bilinir. Ne kadar doğru bir seçim yapılırsa yapılsın, işletmeye yeni alınan bir perso­nelin kendisinden beklenen performansı göstermesi zaman alacaktır. Bu zamanı kı­saltmak için yeni personel işe alıştırma programlarına alınır. İşe alıştırma program­ları yeni personele işi ve işletmeyi tanıtmaya yönelik bir eğitim çalışmasıdır.

Oryantasyon temelde 2 adımdan oluşur:

♦ Bunlardan ilki, iş birimi oryantasyonudur. Çalışanlara iş birimlerinin amaçla­rını tanıtır, birimlerin amaçları için işlerine nasıl katkıda bulunacağını, işini nasıl yapması gerektiğini gösterir ve yeni iş arkadaşlarının tanıtımını içerir.

İşletme oryantasyonu ise yeni işe girenlere işletme amaçlan, tarihi, felsefesi, üst düzey yöneticilerin tanıtılması, işletme prosedürleri ve kuralları hakkında bilgi verir. İşletme oryantasyonu ayrıca uygun insan kaynakları politikaları ve hatta tesisler içerisinde bir turu da içermelidir.oryantasyon

Bir çok işletme resmî oryantasyon programına sahiptir, diğer işletmeler ise ça­lışma grubunun kıdemli bir üyesi tarafından takım arkadaşları ile tanıştırma ve önemli işlerin neler olduğunun anlatılması gibi gayriresmî bir yaklaşım kullanır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın yeni işe alınan her çalışana (ister içeriden yükselmeyle gelmiş, ister dışarıdan işe alınmış olsun), ayrı ayrı oryantasyon prog­ramı düzenlenmelidir. Üstelik örgütsel kademeler açısından da bir fark gözetilmemelidir. Örnek olarak, bir genel müdür için de bir vasıfsız işçi için de oryantasyona ihtiyaç vardır. Tabii ki pozisyonlar değiştiği için özellikle iş birimi oryantasyonu program içinde farklı olacaktır.

Yöneticiler, yeni çalışanları organizasyona etkin ve verimli bir biçimde entegre etmekle sorumludurlar. Organizasyon ve çalışanların karşılıklı sorumluluklarını açıkça tartışmalı, ortaya koymalıdırlar. Bu, çalışanlar ve işletmenin çıkarları için en iyisidir. Başarılı bir oryantasyon programı sayesinde, dışarıdan işe yeni başlayanlar ve içeriden yükselenler rahatlatılır ve eski çalışanlarla yeniler arasında denge sağ­lanmış olur, düşük performans olasılığı düşürülür ve ilk iki hafta içerisinde sürpriz ayrılma olasılıkları azaltılır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text