Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Ölümü Çok Anmanın Faydaları

/
/
/
87 Views

Ölümü Çok Anmak Zararlımıdır?, Ölümü Anmanın Faydaları, Ölümü Anmak Hakkında Bilgi

ÖLÜMÜ ÇOK ANMANIN FAYDALARI

1- Nebiyy-i Muhterem Efendimizin de beyan buyurduğu gibi ölümün çok çok anılması evvel emirde kalbin saygallaşmasına, cilalanmasına, kirden ve pastan arınarak asli yapısına; melekuti bir ayna halini almasına sebeb olur.

Melekuti Bir Ayna Olan Kalb:

Kalbin melekut aleminden olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu yapısıyla aynayı andırır. Parlak kaldığı sürece, alemine teveccüh ettirilirse, melekuti olan hakikatleri yansıtacaktır. Bu yönüyle bu kalbe sahip olan şahıs ulvi olan bir çok hakaika, bedeni yönden çalışıp uğraşmadan; herhangi bir tahsil görmeden vasıl olacaktır.

2- Yine Nebiyy-i Ekrem Efendimizin beyanlarından aldığımız bir haberde ölümün çok anılması, bizi, kaybettiğimiz bir çok şeylerin üzüntüsü ve kaderinden, elde etmek isteyipte nail olamadığımız bir çok dünyalıklardan hasıl olan ıstırap ve acının derdinden kurtarıyor. Zira ölümü çok anan bir kimse herşeyin zaval bulacağını çabuk kavrar. Hepsinin helak olacağını, fani olduklarını kalbine Allah tarafından yerleştirilen hassas duygu ile yakinen bilir ve görür. Bu itibarla gönlünün bu gibi maddi tutkulara kapılması engellenmiş olur.

3- Ölümün çok anılması nefsimizin lezzetlere yönelmesine, ibadat-u taatımızda hissedar olmasına, yani; nefsani bir takım garaz ve oyunlarla ibadetlerimizi halt etmesine engel olur. Zira ölüm zikri acımasız bir kılıç gibi nefsin arzu ve heveslerini heder eder.

4-Günahların izalesine sabeptir: Ölümü çok anan kimsenin günahları imha olunur. Zira ölüme hazır olan bir kimse lika-ı ilahiye iştiyak duyar. Lika-i İlahiye İştiyak ise Rabb-ı Zül-Celal ve’I-Cemal Hazretlerini razı eder. Onun razı olması da kulunun bağışlanması anlamını ifade eder.

5- Zühd ve takvaya sebeptir: Ölümü ilk planda tutan bir fert, kimseye kötülük yapmaya cesaret edemez. Haramlara el uzatamaz. Zira ölüm neticesinde hesap ve kitapla yapılan yolsuzluğun cezasının hemen kendini bulacağını yakinen bilir.

6-Kanaata sebep olur: Yukarıdaki düşüncelerle dünya ve malına tamah etmeyen bir insan, halinden razı olur. Dolayısıyla bir çok dünya derdinden emin olarak ruhen ve bedenen rahat bulur.

7- Biğayr-i kesb rızkın vüs’atine sebeptir: Yüce Rabbın zikri ile meşgul olan bu fert, ölüm ve düşüncesi ile maddi bir takım nimetlerden mahrum kalmaktadır. Kalbini istila eden ölüm ve ahvali onu dünya ve içindekilerden çekip almaktadır. Bunun için maddi bakımdan çıkar kaybına uğramaktadır. İşte bunun için Allah Teala bu kuluna bi-gayr-i kesb rızık ve nimet ihsanında bulunur. Bu nimetin hiçbir nıkmeti ve sorumluluğu da yoktur. Sırf gıda ve lezzettir. Yenilmesiylehem beden hem ruh safa bulur.

8- Dünya ve içindekilerden alakayı kesen kalb, ulvi aleme teveccüh ederek alemine uruc imkanını bulur. Ulvi alemle temas kurup bir takım feyiz ve bereketlerine aşina olunca da, Ehl-i kalb zümresine dahil olur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text