Oğuzlar Hakkında Kısa Bilgi

oğuzlar soy kütüğü

*Oğuzlar hakkında önemli bilgilere Göktürk Kitabelerinde rastlanmaktadır.

*Oğuzların bir bölümü Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Balkanlara inmişler ve Uz adını almışlardır.

*On iki hikayeden oluşan Dede Korkut Hikayerleri oğuzlara aittir.

*Seyhun Nehri çevresindeki oğuzlar ise İslamiyet’i kabul etmiş ve 11.yüzyılda Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti