Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Nüfus Mübadelesi Kısaca Nedir

  /
  /
  /
  426 Views

  Nüfus Mübadelesi Ne Demek, Lozanda Nüfus Mübadelesi Kısaca, Nüfus Mübadelesi Hakkında Bilgi

  Nüfus Mübadelesi

  • Lozan Antlaşması’na göre,Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Rumlarla,Yunanistan’da­ki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecekti (Batı Trakya ve İstanbul’dakiler ha­riç).
  • 30 Ocak 1923 tarihli “Türk ve Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol”e göre mübadele: İstanbul’da oturan Rumları ve Batı Trakya’da oturan Müslümanları kapsamayacaktı.
  • İstanbul’da daha çok Rum bırakmak isteyen Yunan Hükümeti Mondros Ateş­kes Anlaşması imzalanmasından önce İstanbul’da bulunan her Rum’un yer­leşik sayılmasını istemiştir.
  • Türk Hükümeti İstanbul’da yerleşmenin kanunlarla belirlendiğini, İstanbul için yerleşik deyiminin burada sürekli oturanlar için geçerli olacağını, 30 Ekim 1918’den önce geçici olarak gelenlerin bu kapsam içinde olmayaca­ğını ileri sürerek Yunanistan’a karşı çıkmıştır.
  • Yunanistan, İstanbul’da daha fazla Rum bırakabilmek için çalışmalara baş­layınca olay Milletler Cemiyeti’ne götürülmüş, buna rağmen kesin bir çözü­me ulaşılamamıştır.
  • Tarafların karşılıklı olarak ülkelerindeki azınlıkların mallarına el koyması üzerine, 1926 yılında iki ülke arasında savaş tehlikesi ortaya çıkmıştır.
  • Sorun, 10 Haziran 1930 tarihinde yapılan Dostluk Antlaşması ile çözümlen­miştir.
  • 1930 yılında imzalanan dostluk antlaşması, Balkan Antantı’na ortam hazır­lamıştır.

  Bu antlaşmaya göre;

  ► Batı Trakya ve İstanbul’da yaşayan Türklerin ve Rumların buralara yerleş­me tarihlerinde bir sınırlama yapılmaksızın bu bölgelerin yerlisi sayılma­sı kararlaştırılmıştır.

  • İki ülke arasındaki ilişkiler Yunanistan başbakanı Venizelos’un 1930’daki Tür­kiye ziyareti ve Başbakan İsmet İnönü’nün Atina’yı ziyareti ile iyice pekiş­miştir.

  Yorum Yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text