Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nevruz Nedir Nevruz Bayramı Neden ve Ne Zaman Kutlanır

/
/
/
75 Views

nevruz bayramı kutlamaNevruz Bayramı Nedir, Nevruz Bayramı Hakkında Bilgi, Nevruz Bayramı Neden Kutlanır, Nevruz Bayramı Niçin Kutlanır, Nevruz Bayramının Kutlanmasının Sebebi Nedir, İlk Nevruz Bayramı Ne Zaman Kutlandı, Nevruz Bayramının Tarihi, Nevruzun Tarihi, Türklerde Neden Nevruz Bayramı Kutlanır, Nevruz Ne Zaman Kutlanıyor, Nevruz Bayramının Kutlanmasının Amacı Nedir, Eskiden Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanırdı, Nevruz Bayramının Önemi Nedir, Türk Kültürü İçin Nevruz Bayramının Önemi

En eski Türk bayramı olan Nevruz, Türkler aracılığıyla Avrasya’ya yayılmıştır. Eski Doğu geleneklerinin devamı olarak yaşamıştır. Çin kaynaklarına dayanarak Hunların milattan yüzlerce yıl önceleri 21 Mart‘ta hazır yemeklerle kıra çıktıklarını, bahar şenlikleri yaptıklarını, bugün Nevruz kutlamalarındaki geleneklerin o zamanda da yer aldığını biliyoruz. Aynı gelenekler, Hunlardan sonra Uygurlarda da görülmüş ve bugüne kadar gelmiştir. Çağdaş Uygur resminde Uygurların Nevruz kutlamalarını temsil eden tablolar yapılmıştır.

Nizamülmülk de XI. yüzyıl yazarı olarak Siyasetname adlı eserinde bu bayramdan söz eder. Bu bayramın  aynı zamanda yılbaşı olduğunu belirterek Nevruz geleneklerini anlatır. Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Lügati’t – Türk‘te Türklerde yıl başlangıcının da 21 Mart olduğu bilinmektedir. Selçuklularda Nevruz Bayramı eğlencelerle kutlandığı, şenlikler yapıldığı, özel yemekler pişirildiği, hediyeler alınıp verildiği de bilinmektedir. Selçuklular’da yılbaşı, güneşin koç burcuna girdiği gün olan Nevruz günü olarak kabul edilmiştir.

Osmanlı Devletinde de Nevruz, çok canlı biçimde kutlanmaktaydı. Osmanlı ailesini çıkarmış olan Kayı Boyuna mensup Karakeçililerin, Karakeçili aşireti mensuplarının 21 Mart tarihinde Ertuğrul Gazi’nin türbesi etrafında toplanarak burada bayram yaptıklarını biliyoruz. Bu bayramın bir diğer adı da ”Yörük Bayramı” dır. Osmanlı Devrinde 21 Mart günü özellikle padişahın Nevruz tebriklerini kabul ettiği, halkın Nevruz’unu kutladığı bir gündür.

Osmanlı Devrinde kutlanan Nevruz kutlamaları Cumhuriyetin ilk yıllarında da resmi olarak devam etmiştir.

Kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem veren Atatürk diyor ki ”Bilelim ki, kendi benliğine sahip olamayan milletler başka milletlerin avıdır”, yani yaşayamaz. O yüzden, yine Atatürk der ki, ”Gençlerimize, çocuklarımıza görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel kendi geleneklerine, milli ananelerine ve Türkiye’nin bağımsızlığına düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

Atatürk‘ün milli kültür unsurlarının her biri üzerinde, en küçük ayrıntısına kadar çok büyük bir dikkatle durduğunu biliyoruz. Nitekim Nevruz ile ilgili hassasiyeti bunun bir göstergesi olmuştur. Bilindiği gibi Atatürk 22 Mart 1922 tarihinde Ankara’nın Keçiören semtinde Nevruz Şenlikleri düzenletmiş ve kendisi de bu şenliklerde hazır bulunmuştur.

Yukarıdaki makaleden de anlaşılacağı gibi milletlerin varlığını devam ettirmesinde örf, adet ve geleneklerin büyük önemi vardır. Bu gelenekler zamanla bazı değişikliklere uğramakla beraber kuşaktan kuşağa bir miras olarak aktarılmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text