Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Neolitik Çağ Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
109 Views

neolitik çağ eserleriNeolitik Çağ Kısaca Nedir, Neolitik Çağ Hakkında Bilgi, Neolitik Çağ Hakkında Kısaca Bilgi, Neolitik Çağ Sanat Eserleri, Neolitik Çağdan Kalan Sanat Eserleri, Neolitik Çağ Kısaca, Neolitik Çağın Özellikleri, Neolitik Çağ Sanatı Hakkında Bilgi, Neolitik Çağ Sanatının Özellikleri

NEOLİTİK ÇAĞ HAKKINDA BİLGİ

İnsan topuluklarının avcı, toplayıcı, tüketici yaşam düzeninden yerleşik, üretici düzene geçtikleri bu dönem kültürüne ait izler Anadolu’da; Çay önü, Çatalhöyük, Hacılar, Norşuntepe ve Köşkhöyük yerleşmelerinde görülür.

Höyük nedir? Bir höyük gördünüz mü? Gelin, tanımını yapalım.

Höyük: Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin zamanla üst üste yığılması ile topraktan oluşan, yassı büyük tepelerdir.

Bu çağın önemli yerleşim yerlerine hangi merkezleri örnek verdik? Gözden geçirelim.

Çayönü: Diyarbakır yöresinde Dicle’nin küçük bir kolu olan Boğazçay kıyısındaki yerleşim M.Ö 7250-6750 yılları arasına tarihlenmektedir.

Yerleşimin ortasında bir meydan, onun çevresinde dikdörtgen plânlı anıtsal yapılar ve evler yer almaktadır. Binaların alt bölümleri taştan, üstleri kerpiçten yapılmıştır. Çayönü yerleşiminde oturanlar Anadolu’nun en eski çiftçileridir. Buğday yetiştirmesini, hasat etmesini ve öğütmesini bildiklerini yapılan kazılarda ele geçen aletler kanıtlamaktadır. Kazılarda ele geçen buluntular arasında ayrıca nazar, büyü ve kötülüklere karşı koruyucu anlam taşıyan takılar ile taştan ve kilden yapılmış küçük heykelcikler önemli yer tutmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text