Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan suikast girişiminin asıl hedefi nedir?

/
/
/
173 Views

Atatürk'e suikast girişimiMUSTAFA KEMAL’E YAPILAN SUİKAST GİRİŞİMİNİN AMACI

Kurtuluş Savaşı kazanılıp cumhuriyet ilan edildikten sonra hızla inkılaplar yapılmaya başlanmıştı. Çağdaşlaşma yolundaki inkılaplardan rahatsız olan gruplar inkılapları engelleme çabalarından sonuç alamayınca haince bir plan yaptılar. inkılapların lideri ortadan kaldırılırsa amaçlarına ulaşabileceklerdi.

16 Haziran 1926 Çarşamba günü İzmir’e gitmek üzere seyahatte bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya suikast yapacakları ihbarı üzerine, suikastı fiilen yapmakla görevli olanlar, suç vasıtaları olan bomba ve silahlarıyla birlikte yakalanmışlardır.

Suikastçılar, aylardan beri birtakım özel tertibat ile her ne olursa olsun Gazi’ye karşı suikast yapmayı ve bu suretle de hükümeti devirmeyi kararlaştırmıştı. Suikastı hazırlayanlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına mensup bazı kimselerdi. En önemli rolü oynayanlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasından İzmit Milletvekili Şükrü Bey ile eski İttihat ve Terakkici Kara Kemal’di. Suikast önce Ankara’da tasarlanmış, Erzincan Milletvekili Sabit Bey’le Faik Bey’in müdahaleleri ile önlenmiş, daha sonra Bursa’da düşünülmüş, bu da uygun görülmeyerek İzmir’de gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

16 Haziran 1926’da İzmir’e gelmesi beklenen trenin gelmemesi üzerine, suikastçıları deniz yoluyla kaçıracak olan Giritli Şevki durumu İzmir Valisine ihbar etmiş ve suikastçılar silahları ile birlikte yakalanmışlardır.

Yapılan sorgulamalarda suikast olayının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bazı mensupları ile  ilgili bulunduğu ortaya çıkmış ve eski İttihat ve Terakki mensuplarının da bu olayın tahrik ve düzenleyicileri oldukları anlaşılmıştır. Amaçları, Mustafa Kemal Paşa’yı iktidardan düşürmekti. Bunda başarılı olamayınca İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri, Terakkiperver Fırkanın içindeki adamlarıyla suikast teşeb­büsü hazırlıklarına girişmişlerdi. Olayla ilgisi olduğu anlaşılanlar İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanarak cezalandırıldılar. Kurulan İstiklal Mahkemesinde yargılanan suçlular gerekli cezaya çarptırıldılar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text