Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık Yetkisi Ne Zaman Hangi Savaşta Verildi?

/
/
/
295 Views

Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisi Ne Zaman Verildi?, Mustafa Kemale Başkomutanlık Yetkisi Hangi Savaşta Verildi?, Mustafa Kemale Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

♦ Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini boz­duğu gibi TBMM’de de kaygılara yol açmıştır.

♦ Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmemiştir.

♦ Mecliste yapılan sert tartışmalar sonucunda son çare olarak Mustafa Ke­mal’in ordunun başına geçmesi istenmiştir.

♦ Mustafa Kemal, bu konuda Nutuk’ta şu açıklamaları yapmıştır: “Bana Başkomu­tanlık verilmesiyle ilgili 5 Ağustos 1921’de bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın ikinci maddesine göre bana verilmiş yetki şuydu: Başkomutan, ordunun maddi ve ma­nevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bununla ilgili yetkisini Meclis adına süreli olarak kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim buyruklar yasa olacaktı.”

♦ Mustafa Kemal’in bu zor şartlarda sorumluluk altına girmeyi kabul etmesi üzerine TBMM’deki milletvekilleri, çok farklı fikirlerde olmalarına rağmen Mustafa Kemal’e oy birliği ile Başkomutanlık Yetkisi’ni 3 aylığına vermişlerdir (5 Ağustos 1921).

♦ Başkomutanlık yetkisi üçer aylık dönemler halinde 2 Temmuz 1922’ye ka­dar uzatılmış, bu tarihten itibaren ise süresiz olarak uzatılmıştır.

♦ Yetkilerin uzatılma döneminde mecliste tartışmalar yaşanmış fakat Cumhu­riyetin ilanına kadar bu yetkiler devam etmiştir.

♦ Başkomutanlık Kanunu İle meclisin askeri konulardaki yetkileri Mustafa Ke­mal’de toplanmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text