Moskova Antlaşması (Önemi Nedir) Hakkında Kısaca Bilgi

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’mn kazanımlarmdan birisi de 1920 yılı Mayıs ayından beri diplomatik ilişkilerin sürdüğü Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’mn imzalanmasıdır.

Moskova Antlaşması’na göre;

  • Doğu sınırımız büyük oranda kesinlik kazandı.
  • Sovyetler yeni Türk Devleti’ni ve Misakımillî’yi tamdı.
  • İki devlet arasında çeşitli ekonomik ve siyasi konularda karşılıklı yardım karan alındı.
  • Doğu sınırımız güvenlik altına alındığı için bu cephedeki kuvvetlerimizin diğer cephelere kaydırılma imkânı doğdu.

Moskova Antlaşması ile ilk kez büyük bir devlet Misakımillî’yi tanımıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti