Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Moskova Antlaşması (Hangi Ülkeler Arasında İmzalandı, Maddeleri)

/
/
/
95 Views

Moskova Antlaşması Hakkında Kısa Bilgi, Moskova Antlaşmasının Maddeleri, Moskova Antlaşması İle İlgili Doğru Güncel Bilgi, Moskova Antlaşmasının Hükümleri

Moskova Antlaşması (TBMM – Sovyet Rusya) (16 Mart 1921)

İki Devlet Arasındaki Yakınlaşmanın Nedenleri

♦ Her iki devletin de siyasi yalnızlık içerisinde olması,

♦ TBMM’nin batıda Yunanlılara, doğuda Ermenilere karşı başarılı oLması,

♦ Sovyet Rusya’nın kendi rejimini Türkiye’ye de yaymak istemesi,

♦ Rusya’nın güney sınırım (Kafkas bölgesi) güvenlik altına almak istemesi,

♦ Sovyet-Rusya’nın Batılı devletlerle sorunları olan TBMM’yi yanına çekmek istemesi,

♦ Sevr Antlaşmasının Boğazlarla ilgili hükümlerinin Sovyet Rusya’yı da zor durumda bırakması,

♦ Sovyet Rusya’nın Ankara’ya bir büyükelçi göndermesinden sonra TBMM’nin de Ali Fuat Paşayı büyükelçi oLarak Moskova’ya göndermesi,

♦ TBMM’nin askeri ve maddi yardımlara ihtiyaç duyması.

Antlaşmanın Maddeleri

♦ iki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak (ulusla­rarası alanda ortak hareket edeceklerdir).

♦ Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacak (Her iki devlette de köklü rejim değişikliği oLduğunun göstergesidir).

♦ Sovyet Rusya, Sevr Antlaşmasını tanımayacak.

♦ Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek,

♦ Boğazlarla ilgili olarak Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir kon­ferans toplanacak.

♦ Nahçıvan’ın statüsünü belirlemek amacıyla yapılacak her türlü antlaşmaya Türkiye taraf olarak katılacak ve Türkiye’nin kabul etmediği bir statü Nahcivan’a uygulanamayacak.

♦ Taraftar hakim oldukları topraklarda birbirlerine karşı örgüt ve grup kurul­masına müsaade etmeyecek

♦ Sovyet Rusya’yla mali içerikli antlaşmalar yapılacak.

♦ Batum, Gürcistan’da kalmak kaydıyla Batum Antaşması onaylanacak.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text