Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Moskova Antlaşması (Hangi Ülkeler Arasında İmzalandı, Maddeleri)

Moskova Antlaşması Hakkında Kısa Bilgi, Moskova Antlaşmasının Maddeleri, Moskova Antlaşması İle İlgili Doğru Güncel Bilgi, Moskova Antlaşmasının Hükümleri

Moskova Antlaşması (TBMM – Sovyet Rusya) (16 Mart 1921)

İki Devlet Arasındaki Yakınlaşmanın Nedenleri

♦ Her iki devletin de siyasi yalnızlık içerisinde olması,

♦ TBMM’nin batıda Yunanlılara, doğuda Ermenilere karşı başarılı oLması,

♦ Sovyet Rusya’nın kendi rejimini Türkiye’ye de yaymak istemesi,

♦ Rusya’nın güney sınırım (Kafkas bölgesi) güvenlik altına almak istemesi,

♦ Sovyet-Rusya’nın Batılı devletlerle sorunları olan TBMM’yi yanına çekmek istemesi,

♦ Sevr Antlaşmasının Boğazlarla ilgili hükümlerinin Sovyet Rusya’yı da zor durumda bırakması,

♦ Sovyet Rusya’nın Ankara’ya bir büyükelçi göndermesinden sonra TBMM’nin de Ali Fuat Paşayı büyükelçi oLarak Moskova’ya göndermesi,

♦ TBMM’nin askeri ve maddi yardımlara ihtiyaç duyması.

Antlaşmanın Maddeleri

♦ iki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak (ulusla­rarası alanda ortak hareket edeceklerdir).

♦ Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacak (Her iki devlette de köklü rejim değişikliği oLduğunun göstergesidir).

♦ Sovyet Rusya, Sevr Antlaşmasını tanımayacak.

♦ Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek,

♦ Boğazlarla ilgili olarak Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir kon­ferans toplanacak.

♦ Nahçıvan’ın statüsünü belirlemek amacıyla yapılacak her türlü antlaşmaya Türkiye taraf olarak katılacak ve Türkiye’nin kabul etmediği bir statü Nahcivan’a uygulanamayacak.

♦ Taraftar hakim oldukları topraklarda birbirlerine karşı örgüt ve grup kurul­masına müsaade etmeyecek

♦ Sovyet Rusya’yla mali içerikli antlaşmalar yapılacak.

♦ Batum, Gürcistan’da kalmak kaydıyla Batum Antaşması onaylanacak.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir