Mondros Ateşkes Antlaşması (Önemi, Sonuçları, Maddeleri)

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi, Osmanlı Devletinin Varlığını Fiilen Bitiren Antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşmasının En Önemli Maddeleri

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması Limni Adası’nın Mondros limanında imzalanmıştır.

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nı İtilaf devletLeri adına Ingiliz Amirali Calthro- pe ile OsmanLı Devleti adına (Ahmet izzet Paşa Hükümeti) Rauf Paşa imza­lamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Savaştan Çekilmesinde;

♦ Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avus­turya ile irtibatının kesilmesi,

♦ Savaşı yalnız başına götürecek teknik ve ekonomik gücün olmaması,

♦ VVilson Prensiplerinin uygulanacağı düşüncesi,

♦ Çanakkale hariç diğer cephelerde başarılı olunamaması,

İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimden çekilmesi etkili olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri

♦ Boğazlar ile boğaz istihkamları itilaf devletlerine teslim edilecek, Boğaz­lar bütün devletlerin gemilerine açık olacak.

♦ Osmanlı Devleti iç güvenliği ve asayişi sağlayacak kadar asker bulundu­racak, diğerleri terhis edilecek.

♦ Donanma itilaf devletlerine testim edilecek.

♦ Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları İtilaf devletlerinin kontrolü­ne verilecek.

♦ Osmanlı Devleti’ndeki itilaf devletlerinin esirleri (Ermeniler dahil), şart­sız bir şekilde iade edilecek, fakat İtilaf Devletlerinin etinde bulunan Os­manlı esirleri serbest bırakılmayacak.

♦ İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eder gördükleri bir bölgeyi işgal ede­bilecek (7. madde).

♦ Vilayet-i Sitte’de (Erzurum,Van,Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis) bir karışık­lık çıkarsa itilaf Devletleri buraları da işgal edebilecek (24. madde).

♦ Kafkaslarda ve İran’da bulunan Osmanlı orduları savaştan önceki sınır­larına çekilecek.

♦ Kayıtsız şartsız teslim belgesi olan Mondros Ateşkesi’yle Osmanlı Devleti fi­ilen sona ermiştir.

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. ve 24. maddeleri işgalleri kolaylaştırma amacına yöneliktir.

♦ Mondros’a karşı Türk halkının iLk tepkisi direniş cemiyetlerini kurmak olmuş­tur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti