Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Mondros Ateşkes Antlaşması (Önemi, Sonuçları, Maddeleri)

/
/
/
113 Views

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi, Osmanlı Devletinin Varlığını Fiilen Bitiren Antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşmasının En Önemli Maddeleri

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması Limni Adası’nın Mondros limanında imzalanmıştır.

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nı İtilaf devletLeri adına Ingiliz Amirali Calthro- pe ile OsmanLı Devleti adına (Ahmet izzet Paşa Hükümeti) Rauf Paşa imza­lamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Savaştan Çekilmesinde;

♦ Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avus­turya ile irtibatının kesilmesi,

♦ Savaşı yalnız başına götürecek teknik ve ekonomik gücün olmaması,

♦ VVilson Prensiplerinin uygulanacağı düşüncesi,

♦ Çanakkale hariç diğer cephelerde başarılı olunamaması,

İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimden çekilmesi etkili olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri

♦ Boğazlar ile boğaz istihkamları itilaf devletlerine teslim edilecek, Boğaz­lar bütün devletlerin gemilerine açık olacak.

♦ Osmanlı Devleti iç güvenliği ve asayişi sağlayacak kadar asker bulundu­racak, diğerleri terhis edilecek.

♦ Donanma itilaf devletlerine testim edilecek.

♦ Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları İtilaf devletlerinin kontrolü­ne verilecek.

♦ Osmanlı Devleti’ndeki itilaf devletlerinin esirleri (Ermeniler dahil), şart­sız bir şekilde iade edilecek, fakat İtilaf Devletlerinin etinde bulunan Os­manlı esirleri serbest bırakılmayacak.

♦ İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eder gördükleri bir bölgeyi işgal ede­bilecek (7. madde).

♦ Vilayet-i Sitte’de (Erzurum,Van,Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis) bir karışık­lık çıkarsa itilaf Devletleri buraları da işgal edebilecek (24. madde).

♦ Kafkaslarda ve İran’da bulunan Osmanlı orduları savaştan önceki sınır­larına çekilecek.

♦ Kayıtsız şartsız teslim belgesi olan Mondros Ateşkesi’yle Osmanlı Devleti fi­ilen sona ermiştir.

♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. ve 24. maddeleri işgalleri kolaylaştırma amacına yöneliktir.

♦ Mondros’a karşı Türk halkının iLk tepkisi direniş cemiyetlerini kurmak olmuş­tur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text