Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Mondros Ateşkes Antlaşması (Önemi, Sonuçları, Maddeleri)

  /
  /
  /
  88 Views

  Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi, Osmanlı Devletinin Varlığını Fiilen Bitiren Antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşmasının En Önemli Maddeleri

  MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)

  ♦ Mondros Ateşkes Antlaşması Limni Adası’nın Mondros limanında imzalanmıştır.

  ♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nı İtilaf devletLeri adına Ingiliz Amirali Calthro- pe ile OsmanLı Devleti adına (Ahmet izzet Paşa Hükümeti) Rauf Paşa imza­lamıştır.

  Osmanlı Devleti’nin Savaştan Çekilmesinde;

  ♦ Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avus­turya ile irtibatının kesilmesi,

  ♦ Savaşı yalnız başına götürecek teknik ve ekonomik gücün olmaması,

  ♦ VVilson Prensiplerinin uygulanacağı düşüncesi,

  ♦ Çanakkale hariç diğer cephelerde başarılı olunamaması,

  İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimden çekilmesi etkili olmuştur.

  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri

  ♦ Boğazlar ile boğaz istihkamları itilaf devletlerine teslim edilecek, Boğaz­lar bütün devletlerin gemilerine açık olacak.

  ♦ Osmanlı Devleti iç güvenliği ve asayişi sağlayacak kadar asker bulundu­racak, diğerleri terhis edilecek.

  ♦ Donanma itilaf devletlerine testim edilecek.

  ♦ Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları İtilaf devletlerinin kontrolü­ne verilecek.

  ♦ Osmanlı Devleti’ndeki itilaf devletlerinin esirleri (Ermeniler dahil), şart­sız bir şekilde iade edilecek, fakat İtilaf Devletlerinin etinde bulunan Os­manlı esirleri serbest bırakılmayacak.

  ♦ İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eder gördükleri bir bölgeyi işgal ede­bilecek (7. madde).

  ♦ Vilayet-i Sitte’de (Erzurum,Van,Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis) bir karışık­lık çıkarsa itilaf Devletleri buraları da işgal edebilecek (24. madde).

  ♦ Kafkaslarda ve İran’da bulunan Osmanlı orduları savaştan önceki sınır­larına çekilecek.

  ♦ Kayıtsız şartsız teslim belgesi olan Mondros Ateşkesi’yle Osmanlı Devleti fi­ilen sona ermiştir.

  ♦ Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. ve 24. maddeleri işgalleri kolaylaştırma amacına yöneliktir.

  ♦ Mondros’a karşı Türk halkının iLk tepkisi direniş cemiyetlerini kurmak olmuş­tur.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text